Απονομή διπλωμάτων για τα μαθήματα μαγειρικής

Την Δευτέρα 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε σε πολύ ευχάριστο κλίμα η απονομή των πιστοποιήσεων στους πρόσφυγες που παρακολούθησαν τα μαθήματα μαγειρικής, διάρκειας 50 ωρών του Β’ Κύκλου του Προγράμματος Εκπαίδευσης Προσφύγων και Μεταναστών στην Αθήνα, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ένα πρόγραμμα το οποίο ανέθεσε η Κάριτας Ελλάς, στον Εκπαιδευτικό Όμιλο «Ακμή», τον περασμένο Νοέμβριο.

Όλη η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε συγχρόνως με μετάφραση και διερμηνεία, την οποία παρείχε η Κάριτας Ελλάς, για να γίνει πλήρως αντιληπτή στη μητρική γλώσσα κάθε καταρτιζόμενου. Άντρες και γυναίκες πρόσφυγες, κάθε εκπαιδευτικού υπόβαθρου, είχαν τη μοναδική ευκαιρία να βελτιώσουν τα προσόντα τους ή να αποκτήσουν νέα, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν στο άμεσο μέλλον μία θέση στην αγορά εργασίας.

Μετά την περίοδο του Πάσχα θα ξεκινήσει ο Γ’ Κύκλος του Προγράμματος Εκπαίδευσης Προσφύγων και Μεταναστών στην Αθήνα με δύο καινούργια τμήματα, Αισθητικής και Κομμωτικής (Επίπεδο ΙΙ).

Τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Κάριτας Γερμανίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς , εργαζόμενους και εθελοντές της Κάριτας Ελλάς, σε όλους αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες για τις προσπάθειες και την επιτυχία τους.

Caritas Hellas awarded the official certificates to the trainees of the cookery course who are beneficiaries of the Caritas Social Spot of Neos Kosmos

On Monday the 26th of March 2018, ceremony of those who participated in the 50-hours cookery course
within the framework of the 2nd cycle for the Vocational Training of refugees and immigrants living in Athens, took place in a very pleasant environment. This aims to incorporate them in the Greek job market and was run in collaboration with the vocational training institute of AKMI in November 2017.

The vocational training was carried out with interpretation, provided by Caritas Hellas, in order to fully understand the educational process in their native languages. Men and women refugees, with different educational background, had the unique opportunity to improve their skills and qualifications or acquire new skills in order to be able to claim a position in the labor market.

The 3rd cycle of the Vocational Training for refugees and immigrants living in Athens will introduce two new courses, Cosmetics and Hairdressing (Level II) and will take place after Easter.

The training courses are part of the project «METAVASIS Project – Participation, Empowerment and Social Inclusion of Refugees / Migrants in Greece» concerning the support and integration of refugees and immigrants in Greek society. The Project is run by Caritas Hellas and is funded by the German Foreign Ministry and Caritas Germany.

A big thank you and from all Caritas Hellas staff and volunteers to all participants for their hard work and congratulations to all.