Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην πλατεία Βάθης επισκέφτηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο μαζί με τους ενήλικες μαθητές στα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επωφελούμενοι από το Αφγανιστάν, το Ιράν, τη Συρία , το Καμερούν, το Μαρόκο, την Τουρκία και τη Γεωργία.

Στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και να ανακαλύψουμε κοινά σημεία των πολιτισμών μας μέσα από τα εκθέματα. Όλοι θαύμασαν την ομορφιά και τον πλούτο της ιστορίας μας και τα επιτεύγματα της τέχνης και της τεχνολογίας των αρχαίων μας προγόνων.

Οι «μαθητές» της Κάριτας Ελλάς  έμειναν εντυπωσιασμένοι από το πλήθος των εκθεμάτων που υπήρχαν στο Μουσείο και ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Αρκετοί εντόπισαν ομοιότητες με ιστορικά εκθέματα που είχαν δει στις χώρες τους.

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210-5225659
Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»

The Social Spot of Caritas Hellas in plateia Vathis visited the Archaeological Museum with the adult students of the Greek Language Classes.

The visit attended beneficiaries of the Social Spot, from Afghanistan, Iran, Syria, Cameroon, Morocco, Turkey and Georgia.

Our goal was to get to know the Ancient Greek Culture and to discover common aspects of our cultures through the exhibits.

Everyone admired the beauty and richness of our history and the achievements of the art and technology of our ancient ancestors.

All were impressed by the number of exhibits of the Museum and were asking for more information about them. Several find similarities to historical exhibits they had seen in their countries.

Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3, Athens tel. 2105225659
Program: “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”