Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία των ανθρώπων, οι οποίοι διαμένουν στον ξενώνα της Κάριτας Ελλάς στα Πατήσια, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Οι ωφελούμενοι έχουν εκφράσει αρκετές φορές το ενδιαφέρον τους σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Η επιθυμία τους αυτή, μας οδήγησε στη διοργάνωση αυτής της επίσκεψης.

Με τη βοήθεια της έμπειρης ξεναγού μας, ταξιδέψαμε για λίγο στο παρελθόν, γνωρίζοντας ενδιαφέρουσες μυθικές και ιστορικές πτυχές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.

 

Visit to the Archaeological Museum

On Friday, February 16th, at the initiative of the people, who are staying at the guesthouse of Caritas Hellas in Patisia, we made our first visit to the Archaeological Museum.

The beneficiaries have expressed their interest in Greek culture several times. This desire led us to organize this visit.

With the help of our experienced tour guide, we traveled for a while in the past, knowing interesting mythical and historical aspects of ancient Greek culture.