Οι μικροί μαθητές της Κάριτας Ελλάς στο Μουσείο Ηρακλειδών

Τα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα υποστηρικτικής διδασκαλίας στην Ελληνική Γλώσσα στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην πλ. Βάθης, επισκέφτηκαν μαζί με τις οικογένειές τους και το προσωπικό, την έκθεση «Αρχαία κινεζική επιστήμη και τεχνολογία» στο Μουσείο Ηρακλειδών.

Οι μικροί μαθητές μαζί με τους γονείς τους επισκέφτηκαν την έκθεση με εκθέματα από το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας στο Πεκίνο, η οποία παρουσιάζει μερικά από τα πιο αξιοθαύμαστα τεχνολογικά επιτεύγματα του κινεζικού πολιτισμού, ενός από τους αρχαιότερους στον κόσμο, και είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικές δραστηριότητες και επιδείξεις όπως:

– Κατασκευή χαρτιού: παρακολούθησαν πώς κατασκευάζεται το χαρτί, μια κινεζική εφεύρεση σταθμός στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού και κατασκεύασαν τα ίδια χαρτί.
– Τυπογραφία: βίωσαν την παραδοσιακή κινεζική τυπογραφία, παρακολουθώντας τεχνικές με ξύλινα τυπογραφικά στοιχεία, φροτάζ και εκτύπωση με σφραγίδα.
– Φροτάζ: μυήθηκαν στην αρχαία κινεζική τέχνη αποτύπωσης σχεδίων σε χαρτί, το οποίο τοποθετείται πάνω σε μια ανάγλυφη επιφάνεια και «τρίβεται» με ειδικές τεχνικές

Η συνάντηση με άλλους πολιτισμούς αποτελεί σπουδαία ευκαιρία τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς καθώς έρχονται σε επαφή με ομοιότητες και διαφορές με το δικό τους πολιτισμό και τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέπτεσθαι. Όλοι συμμετείχαν ενεργά, με πολύ ενδιαφέρον για τα εκθέματα και τις σημασία τους και συνολικά μικροί και μεγάλοι μοιράστηκαν μια πολύ ενδιαφέρουσα και εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Μουσείο Ηρακλειδών (http://herakleidon-art.gr/) υπηρετεί από το 2004 την τέχνη, την παιδεία και τον πολιτισμό. Όραμά του είναι να προσφέρει στους νέους την πνευματική και ψυχική καλλιέργεια, που θα τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής αλλά και της αυριανής εποχής.

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210-5225659
Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων».

Caritas Hellas Social Spot visit to Herakleidon Museum

The children attending the Supportive Greek Language classes at the Social Spot of Caritas Hellas at pl. Vathis, visited with their families and the staff, the exhibition «Ancient Chinese Science and Technology” at the Herakleidon Museum.

The children together with their parents visited the exhibition with exhibits from the Science and Technology Museum of China in Beijing that presents some of the most admired technological achievements of the Chinese culture, one of the oldest in the world and had the unique opportunity to attend experiential activities and demonstrations such as:

– Papermaking: This presentation allowed them to understand the papermaking process, an epoch-making invention in the history of human civilization and made paper themselves.
– Printing hands-on demonstration: experienced traditional Chinese printing by using wooden movable types, rubbing and stamping.
– Rubbing: were introduced to the ancient Chinese rubbing technique, created by placing a piece of paper over the subject and then rubbing the paper.

Meeting with other cultures is a great opportunity for both children and parents as they can recognize similarities and differences with their own culture and are given the opportunity to develop a different way of thinking. All participated actively, with great interest in the exhibits and their significance, and shared a very interesting and educational process.

The Herakleidon Museum (http://herakleidon-art.gr/) has been bringing art, education, and culture to the general public since 2004. It aspires to help prepare young people, both intellectually and emotionally, to face the growing demands of our world, both today and tomorrow.

Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3, Athens tel. 2105225659
Program: “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”