Η «Πλανόδια Βιβλιοθήκη» στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισκέφτηκε το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην πλατεία Βάθης, στην οδό Ταρέλλα 3, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στα παιδιά προσφύγων και μεταναστών που παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στο Κέντρο.

Με την καθοδήγηση και τις οδηγίες του προσωπικού της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης, τα παιδιά δημιούργησαν ένα «stop motion animation video», συνεργαζόμενα πολύ καλά μεταξύ τους. Ακολούθησε η διαδραστική αφήγηση ενός παραμυθιού για την διαφορετικότητα και τα παιδιά δημιούργησαν δαχτυλόκουκλες από χαρτί και αφηγήθηκαν τις δικές τους ιστορίες χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. Η μέρα έκλεισε με αθλητικές δραστηριότητες.

Αυτό που μάθαμε εκείνη την ημέρα για τους εαυτούς μας είναι ότι δεν ήμαστε καλοί σε όλα τα πράγματα και ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός και ταλαντούχος!

Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης για την αγάπη και την αφοσίωσή τους στο έργο τους με τα παιδιά, με την υπόσχεση να τους καλέσουμε ξανά.

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μία εφήμερη βιβλιοθήκη, που στήνεται μέσα σε μερικά λεπτά σε πλατείες, σχολεία, δημόσιους κήπους, κέντρα φιλοξενίας/ξενώνες προσφύγων κλπ. Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να επισκεφθούν τον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων και παράλληλα, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, να μάθουν τα δικαιώματά τους καθώς και πώς να τα διεκδικούν.

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210-5225659
Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»

«Mobile Library» visited the Caritas Hellas Social Spot

The Network of children’s right «Mobile Library» visited the Social Center of Caritas Hellas at Plateia Vathis (Tarella 3) by offering a unique experience to the refugee and immigrant children that attend learning support classes.

With the guidance and instructions of the facilitators, the children made a stop motion animation video working effectively as a team. The interactive storytelling of a fairytale about diversity followed and the children made paper finger dolls and presented their own stories using their imagination. The day closed with the children participating in athletic activities.

What we learnt on that day about ourselves is that not everybody is good at everything and each one of us is unique and talented!

We warmly thank the staff of the «Mobile Library» for their love and dedication to the children, and promiss to invite them again.

The «Mobile Library» («Planodia Vivliothiki») of the Network is an ephemeral library, set in a few minutes in squares, schools, public gardens, hospitality centers / refugees’ hostels, etc. The Travel Library gives children the opportunity to visit the exciting world of books and, in educational games, learn their rights as well as how to claim them.

Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3, Athens tel. 2105225659
Program: “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”