Η Ποίηση ταξιδεύει και ενώνει…

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης που γιορτάστηκε στις 21 Μαρτίου, οι ενήλικες μαθητές Ελληνικής Γλώσσας του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στην πλατεία Βάθης, έφεραν ποιήματα, στίχους και τραγούδια που τους αντιπροσωπεύουν, γραμμένα στην γλώσσα τους και τα μετέφρασαν στα ελληνικά είτε μόνοι τους ή με τη βοήθεια των διερμηνέων του Κοινωνικού Κέντρου.

Από τους μαθητές μας, ένας 17χρονος ασυνόδευτος νέος έγραψε τους δικούς του στίχους, μία γυναίκα από το Καμερούν μοιράστηκε μαζί μας τα λόγια ενός τραγουδιού για τα παιδιά της Αφρικής, ενώ ένας άλλος μαθητής παρουσίασε στίχους από το Άσμα Ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης.

Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν μεγάλη, και έγινε αντιληπτό πως η ποίηση αποτελεί ένα βασικό στοιχείο όλων των πολιτισμών.

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210-5225659
Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»

Poetry travels and unites

On the occasion of the World Poetry Day celebrated on March 21st, the adult students of the Greek Language classes of Caritas Hellas Social Spot at Plαteia Vathis, brought poems, lyrics and songs that represent them, written in their own language and translated them into Greek either by themselves or with the help of the Interpreters of the Social Spot.

A 17-year-old unaccompanied young man wrote his own lyrics, a woman from Cameroon shared with us the verses of a song for African children, while another shared a verse from the the Old Testament Song of Songs.

The students’ response was great, and it became clear that poetry is a key element of all cultures.

Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3, Athens tel. 2105225659
Program: “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”