Πτυχία Αισθητικής – Κομμωτικής – Μαγειρικής – Πατρόν σε 52 ωφελούμενους

Η απονομή των Πτυχίων σε 52 ενήλικες, ωφελούμενους του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου.

Η απονομή έγινε στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στη Θεσσαλονίκη στους μαθητές που παρακολούθησαν τα Τμήματα Κομμωτικής, Μαγειρικής, Αισθητικής και Πατρονίστ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Κάριτας Θεσσαλονίκης κ. Σάμι Σους, η υπεύθυνη του προγράμματος «Μετάβασις» της Κάριτας Ελλάς κ. Αναστασία Σπηλιοπούλου και η Συντονίστρια του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη κ. Δάφνη Χατζηαντωνίου.

Η εκπαίδευση αφορούσε κυρίως σε τεχνικά επαγγέλματα και ειδικότητες που μπορούν να δώσουν άμεσα τα πρώτα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας όπως Κομμωτική, Σχέδιο Ρούχων (πατρόν), Κομμωτική και Μαγειρική.

Όλη η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε συγχρόνως με μετάφραση και διερμηνεία, την οποία παρείχε η Κάριτας Ελλάς, για να γίνει πλήρως κατανοητή η εκπαιδευτική διαδικασία στη μητρική γλώσσα κάθε καταρτιζόμενου και καταρτιζόμενης.

Άντρες και γυναίκες πρόσφυγες, κάθε εκπαιδευτικού υπόβαθρου, είχαν τη μοναδική ευκαιρία να βελτιώσουν τα προσόντα τους ή να αποκτήσουν νέα, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν στο άμεσο μέλλον μία θέση στην αγορά εργασίας.

Τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Κάριτας Γερμανίας.

Αξιοσημείωτα είναι τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΙΕΚ ΑΚΜΗ οι οποίοι υπογράμμισαν την προσήλωση και τη συνέπεια με την οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς, εργαζόμενους και εθελοντές της Κάριτας Ελλάς, σε όλους αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες για τις προσπάθειες και την επιτυχία τους.

On Tuesday, 6 March 2018, the certification of 52 adults beneficiaries from the Social Center of Caritas Hellas in Thessaloniki was carried out in a very pleasant environment. The certifications were awarded to the main amphitheater of IEK AKMI in Thessaloniki, to those who attended the courses of hairdressing, cooking, cosmetics and patronists.

The event was attended by Mr. Sami Sous, Secretary General of the Board of Caritas Thessaloniki,. Mrs. Anastasia Spiliopoulou, project manager of «Metavasis” program of Caritas Hellas and Mrs. Dafni Hatziantoniou, coordinator of the Social Center of Caritas Hellas in Thessaloniki.

The training was mainly focused on technical professions and specialties that can give immediate first-time supplies for their entry into the labor market such as hairdressing, beauty, patronists and cookin. All the vocational trainings were carried out with interpretation, provided by Caritas Hellas, in order to fully understand the educational process in their native languages.

Men and women refugees, with different educational background, had the unique opportunity to improve their skills and qualifications or acquire new skills in order to be able to claim a position in the labor market. These educational seminars are part of the «METAVASIS Program – Participation, empowerment and social inclusion of refugees/migrants in Greece”. The Program is funded by the German Foreign Ministry and Caritas Germany.