Σεμινάριο για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου, η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού που απασχολείται στην Κάριτας Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος Άμεσων Αναγκών – ΕΑ022/2017, πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα το βιογραφικό σημείωμα.

Στο σεμινάριο εξηγήθηκε ο τρόπος καταγραφής του βιογραφικού έτσι ώστε να είναι ελκυστικό προς τον εργοδότη, οι δεξιότητες του βιογραφικού, ο επαγγελματικός στόχος και ο σωστός τρόπος καταγραφής της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών του Σκαραμαγκά και το παρακολούθησαν αραβόφωνοι πρόσφυγες από το Ιράκ και οι απόφοιτοι του σεμιναρίου «Κομμωτικής» το οποίο υλοποίησε η Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Οι συμμετέχοντες που δεν είχαν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα, θα το συντάξουν με την επιμέλεια της επαγγελματικής συμβούλου με στόχο την διεκδίκηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας.

To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo του πρoγράμματος «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά στην υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Κάριτας Γερμανίας.

The job counselor of Caritas Hellas working with the Emergency Appeal Project-EA022/2017 carried out a training on Thursday, March 23rd, in the Refugee Camp of Skaramangas.

The training was about the curriculum vitae, how to write an attractive CV for a potential employer, guidelines and basic rules to write a resume, personal details, education, achievements and professional experience.

Refugees from Iraq attended in the training and some of the beneficiaries were the participants of the training “Hairdressing” that was conducted to IEK AKMI by Caritas Hellas. The refugees that didn’t already have a curriculum vitae are to create it, together with the consultant, aiming to a working position in the labour market.

The seminar is a part of «METAVASIS Project – Participation, Empowerment and Social Inclusion of Refugees / Migrants in Greece” concerning the support and integration of refugees and immigrants in Greek society. The Project is run by Caritas Hellas and is funded by the German Foreign Ministry and Caritas Germany.