Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης η Κάριτας Ελλάς

Την Τετάρτη 18 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επισκεφθήκαμε με ωφελούμενους των ξενώνων της Κάριτας Ελλάς το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από επιθυμία των ίδιων των προσφύγων να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία, καθώς πλέον θεωρούν πως η Ελλάδα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τα όνειρα των παιδιών τους.

Οι ωφελούμενοι, αυτόνομα, χωρίς να χρειαστούν συνοδεία σε όλη τη διαδρομή από τους ξενώνες τους έως την Ακρόπολη, συναντήθηκαν με το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς και την ξεναγό έξω από το Μουσείο, και παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ξενάγηση για την ιστορική εξέλιξη του σπουδαίου μνημείου.

 

Visiting Acropolis with Caritas Hellas Shelters beneficiaries

On Wednesday, April 18th, World Heritage Day, we visited the museum and the archaeological site of the Acropolis with beneficiaries of Caritas Hellas’ Shelters.

The visit took place after desire of the refugees themselves to experience the Greek culture and Greek history, as most believe that Greece is the country that will host the dreams of their children.

People, autonomously, without needing escort all the way to Acropolis, met with the staff of Caritas Hellas and the tour guide out of the museum and watched with great interest the tour for the historical development of the great monument.