Προγράμματα
Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων – PROGETTO GEMELLAGGI
Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων – PROGETTO GEMELLAGGI

Γενικός στόχος: Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, τεχνογνωσίας και η ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα σε Επαρχιακές Κάριτας της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά, 8 Επαρχιακές Κάριτας από την Ελλάδα, έχουν αδελφοποιηθεί με 14 Επαρχιακές Κάριτας της Ιταλίας. Στόχοι του προγράμματος:

Η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την καλύτερη προσφορά υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες σε κάθε περιοχή και τις προτεραιότητες που τίθενται από την τοπική κοινωνία

Η παρατήρηση, η δράση, η εκπαίδευση, η δέσμευση σε μια θετική και αποδοτική απάντηση στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας

Η ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με τις καλές πρακτικές

Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι κοινές δράσεις όπως π.χ. καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για νέους, εθελοντική προσφορά στο προσφυγικό έργο κλπ.

Διαβάστε ακόμη...