Κοινωνική υποστήριξη

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ασφαλούς διαμονής για πρόσφυγες και μετανάστες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ