Πρόγραμμα Φιλίας – Κάλεσμα για εθελοντές!

Εθελοντές για το Πρόγραμμα Φιλίας (Buddy Program) αναζητά η Κάριτας Ελλάς
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνική Στήριξη

Κοινωνικές Υπηρεσίες και Στήριξη των μέσων διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρατηρητήριο της φτώχειας

Η Κάριτας Ελλάς, με την υποστήριξη της Κάριτας Ιταλίας, ξεκίνησε πειραματικά να αναπτύσσει από το 2014, το Εθνικό Παρατηρητήριο...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Ακούγοντας και Καλωσορίζοντας»

Φιλοξενία και υποστήριξη για πρόσφυγες και μετανάστες στην Αθήνα (Νέος Κόσμος)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξενώνες φιλοξενίας

Φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών και υπηρεσίες υλικής και κοινωνικο-ψυχολογικής υποστήριξης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στέγαση

Στέγαση Προσφύγων σε ανεξάρτητους οικίσκους σε Επίσημες Δομές Φιλοξενίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενσωμάτωση

Μετάβαση σε καταφύγια και ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και κοινωνία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Μετάβασις»

Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτες Ανάγκες

Υποστήριξη σε όσους έχουν χτυπηθεί από την οικονομική, ανθρωπιστική και προσφυγική κρίση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ