Δύο νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά έναν Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου και έναν Διερμηνέα Φαρσί
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνικό Λειτουργό και Διερμηνείς αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Κυριακή 24 Ιουνίου 2018
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου αναζητά η Κάριτας Ελλάς για την Αθήνα

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διερμηνέα Σοράνι-Κουρμάντζι αναζητά η Κάριτας Ελλάς για τη Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 1η Μαΐου 2018
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύσσει δύο θέσεις για το πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέες θέσεις εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί 3 Διερμηνείς - Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πέντε διερμηνείς για τη Θεσσαλονίκη αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Θέσεις 5 διερμηνέων - πολιτισμικών διαμεσολαβητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προκήρυξη της Κάριτας Ελλάς για 5 Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Θεσσαλονίκη

Πέντε Κοινωνικούς Λειτουργούς αναζητά η Κάριτας Ελλάς για τη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διερμηνέα αραβικών αναζητά η Κάριτας Ελλάς για την Αθήνα

Θέση εργασίας για έναν πολιτισμικό διαμεσολαβητή - διερμηνέα αραβικών προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέες θέσεις εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Τρεις Κοινωνικούς Λειτουργούς και τέσσερις Διερμηνείς - Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές αναζητεί η Κάριτας Ελλάς
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπεύθυνο του προγράμματος Αστικού Καταλύματος στη Θεσσαλονίκη αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Θέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Προγράμματος» προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση της προκήρυξης για Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Την παράταση της προκήρυξης για έναν Οικονομικό Σύμβουλο - Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την περιοχή της Αθήνας ανακοίνωσε η...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Έναν Οικονομικό Σύμβουλο - Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την περιοχή της Αθήνας αναζητεί η Κάριτας Ελλάς. Η θέση αφορά...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προκήρυξη για ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα – Tender for developing social enterprises in Greece

Προκήρυξη για ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος ELBA, δημοσιεύει η Κάριτας Ελλάς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ