Δράσεις
Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες
Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες
Συμμετείχαν συνολικά 28 ωφελούμενοι οι οποίοι παρακολούθησαν το σεμινάριο στα αραβικά και φαρσί

Η εργασιακή Σύμβουλος του Προγράμματος ΕΑ22/2018 «Ελληνική Προσφυγική/ Μεταναστευτική και Οικονομική Κρίση – Φάση Ανάκαμψης» της Κάριτας Ελλάς πραγματοποίησε στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου «Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες» την Τετάρτη 30 Μαΐου για Αραβόφωνο τμήμα και την Παρασκευή 8 Ιουνίου για Φαρσόφωνο τμήμα.

Στη βιωματική εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 28 ωφελούμενοι, οι οποίοι προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας εκπαιδεύτηκαν στις Συνδυαστικές Εργασιακές Δεξιότητες  («Soft Skills»):

  • Επικοινωνία – Διαπολιτισμική Επικοινωνία
  • Προσαρμοστικότητα
  • Λήψη Απόφασης
  • Διαχείριση χρόνου – Συνέπεια
  • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Συνεργασία – Ομαδική εργασία
  • Διαχείριση άγχους
  • Δημιουργικότητα – Επιχειρηματικότητα
  • Κίνητρο – Εσωτερική Υποκίνηση

Oι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ψυχομετρικό τεστ το οποίο εξέταζε την επάρκειά τους σε κάθε δεξιότητα, με σκοπό να αξιολογήσουν ποιες είναι ωφέλιμο να ενισχύσουν και ποιες έχουν σε υψηλό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσουν με αυτοπεποίθηση τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπαίδευση κάνοντας ερωτήσεις και καταθέτοντας τις εμπειρίες τους.

Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν πώς να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες για την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή δεξιότητες, να λάβουν υποστήριξη για ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση εργασίας και να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας. Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έλαβαν πιστοποίηση από την Κάριτας Ελλάς.

«Soft Skills Training»

The job counselor of Caritas Hellas’ Social Center in Neos Kosmos, held «Soft Skills Trainings» in the framework of EA22/2018 – Greek Refugee/Migrant and Economic Crisis Recovery Phase, on Wednesday 30/5 for Arabic speakers and on Friday 08/06 for Farsi speakers.

The experiential and collaborative trainings were conducted with 28 beneficiaries in total, who were trained in order to be prepared for the labour market, in the following subjects:

The participants completed a psychometric test which highlighted their competence in every soft skill to evaluate which skills it would be helpful to reinforce and at the same time show up their high score skills, in order to claim with confidence their place in the labour market. Participants attended the trainings with great interest, asked questions and shared their personal experiences.

The results of the trainings for the participants were to be aware of how to cultivate the soft skills needed for their personal and professional life, to receive support for issues they face while seeking for a job and to strengthen their professional profile in order to facilitate their employability and job placement. After completing the trainings, beneficiaries were certified for their participation by Caritas Hellas.

Διαβάστε ακόμη...