Δράσεις
Η Κάριτας Ελλάς στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
Η Κάριτας Ελλάς στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
Τα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών στο Κοινωνικό Κέντρο στην Πλατεία Βάθης ήρθαν σε επαφή με την τέχνη της ζωγραφικής

Τα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα υποστηρικτικής διδασκαλίας στην Ελληνική Γλώσσα στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην Πλατεία Βάθης, μαζί με τις οικογένειές τους και το προσωπικό, επισκέφτηκαν το «Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης».

Στόχος της επίσκεψης ήταν να έρθουν οι μικροί μαθητές σε επαφή με την τέχνη της ζωγραφικής αλλά και την διαφορετικότητα όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα έργα των παιδιών, τόσο αυτών που εκτίθενται στο Μουσείο αλλά και εκείνων που τα ίδια δημιούργησαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της επίσκεψης.

Μέσα από αυτή τη διαδραστική εμπειρία είδαμε ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός και διαφορετικός από τον άλλο, έχουμε όμως όλοι την ανάγκη για αγάπη και αποδοχή. Οι γονείς μοιράστηκαν την εμπειρία, ζωγραφίζοντας και δημιουργώντας μαζί με τα παιδιά τους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων» που υλοποιείται στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην Αθήνα (Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210 5225659).

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης είναι ένα πρωτοποριακό Μουσείο, από τα ελάχιστα στον κόσμο που εκθέτουν έργα ζωγραφικής και κατασκευές παιδιών 5 έως 14 ετών. 

http://www.childrensartmuseum.gr

Visit to the Museum of Greek Children’s Art

The children attending the Supportive Greek Language classes at the Social Spot of Caritas Hellas at Plateia Vathis, visited the «Museum of Greek Children’s Art» with their families and the staff.

The aim of this visit was to bring the children into contact with the art of painting as well as with the diversity as this is expressed in the works of the children, both those exhibited in the Museum and those that themselves created in the context of the activities of the visit.

Through this interactive experience we have seen that each one of us is unique and that we are different from each other but we all have the need for love and acceptance. Parents shared the experience with their children by drawing and creating together with them.

The activity is part of the Caritas Hellas Program “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”, implemented at the Social Spot in Athens, 3 Tarella str. Vathis square.

The Museum of Greek Children’s Art is a pioneering Museum, one of the very few worldwide that exhibits exclusively drawings and three-dimensional artworks created by children 5 to 14 years old.

http://www.childrensartmuseum.gr     

 

 

 

Διαβάστε ακόμη...