Δράσεις
Οικογενειακός Προγραμματισμός και Οικογενειακή Συμβουλευτική
Οικογενειακός Προγραμματισμός και Οικογενειακή Συμβουλευτική
Ενημέρωση σε ενήλικες ωφελούμενους του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στην Πλατεία Βάθης με θέμα «Οικογενειακός Προγραμματισμός και Συμβουλευτική»

Η Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων» που υλοποιείται στο Κοινωνικό Κέντρo στην Αθήνα, σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, πραγματοποίησε ενημέρωση σε ενήλικες ωφελούμενους με θέμα «Οικογενειακός Προγραμματισμός και Συμβουλευτική».

Γυναίκες και άνδρες ωφελούμενοι του Κοινωνικού Κέντρου που συμμετείχαν στην συνάντηση, ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στον οικογενειακό προγραμματισμό, στις σχέσεις με τα παιδιά και τον τρόπο διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα.

Στη συζήτηση, μεταξύ άλλων θεμάτων, έγινε επίσης αναφορά στο πώς εκδηλώνεται ο φόβος και το άγχος από τα παιδιά, και πώς οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να παρατηρούν τα σημάδια. Τονίστηκε επίσης και η σημασία της θετικής ανταπόκρισης και ανατροφοδότησης στα παιδιά ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά και ένιωσαν ασφάλεια προκειμένου να θέσουν ερωτήματα και απορίες για πολλά ζητήματα, αρκετά εξ αυτών ιδιαίτερα ευαίσθητα, και ωφελήθηκαν από τις κατευθύνσεις και συμβουλές των ειδικών ψυχολόγων-συμβούλων.

Πρόγραμμα: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Στήριξης διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»
Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3, Αθήνα, τηλ. 210-5225659

Family planning & Family Counselling

Caritas Hellas, within the framework of the Program “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”, which is being implemented at the Caritas Hellas Social Spot in Athens, in collaboration with the Médecins Sans Frontières, realized an information session on «Family planning & Family Counselling» that was addressed to adult beneficiaries.

The beneficiaries, women and men, of the Social Spot who participated in the session were informed about issues related to family planning, relationships with children and how to manage issues that arise in everyday life.

Among other issues, it was also discussed the way the children express fear and anxiety and that parents need to be alert to observe the signs and the importance of positive response and feedback to children to enhance their self-esteem.

The attendees participated actively to the session and felt safe to ask questions and advise about various issues, many of them particularly sensitive, and benefited from the guidance and advice of the psychologists.

Program: “Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks”
Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3, Athens tel. 2105225659

Διαβάστε ακόμη...