Νέος «φιλικός χώρος για τα παιδιά» στην Κοινωνική Εστία του Νέου Κόσμου

by caritas-hellas Δεκέμβριος 29, 2017 13:02
Τα εγκαίνια ενός νέου χώρου φιλικού προς τα παιδιά πραγματοποίησε στις 15 Δεκεμβρίου η «Κοινωνική Εστία του Νέου Κόσμου» της Κάριτας Ελλάς. Ο χώρος αυτός αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Χώρος Φιλικός προς τα παιδιά στην Κοινωνικής Εστία του Νέου Κόσμου» (CFS - «Children Friendly Space at Neos Kosmos Social House P.28-006 / 2016»), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Κάριτας Γερμανίας με ανάδοχο του έργου την Πρεσβεία του Βατικανού στην Ελλάδα.
 
 
Το έργο στοχεύει πρωτίστως στο να καλύψει την ανάγκη ενός προστατευμένου χώρου για τα παιδιά που ζουν στην Κοινωνική Εστία του Νέου Κόσμου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παίζουν και να εκφράζονται ελεύθερα. Σήμερα, η υλοποίηση του έργου αποτελεί σημαντική προσθήκη για την καλή λειτουργία της εστίας φιλοξενίας, καθώς βοηθά στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργική έκφραση και ανάπτυξη των παιδιών που φιλοξενούνται στον ξενώνα, μέσω της ορθής διευθέτησης, διαθέσιμων χώρων ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες έκφρασης των παιδιών.
 
Η διάθεση τέτοιων χώρων είναι ιδιαίτερα σημαντική ειδικά για τις περιπτώσεις των μικρότερων παιδιών, ώστε να μπορούν να παίξουν υπό την επίβλεψη των γονέων τους ή του προσωπικού της δομής. Ως αποτέλεσμα, ο νέος χώρος που αναπτύχθηκε θα προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές μέρος υψηλού επιπέδου και καλά εξοπλισμένο για να παίζουν, να μαθαίνουν και να εκφράζονται. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά θα συμμετέχουν στις ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες με ασφαλή τρόπο, ενώ οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά και επίσης να τα επιβλέπουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και άλλων δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να αυτές να διεξάγονται μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.
 
Μακροπρόθεσμα, το έργο θα ωφελήσει επίσης την τοπική κοινότητα αλλά και θα βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη των εποφελούμενων του προγράμματος (τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων) δημιουργώντας δεσμούς με την γειτονιά και το άμεσο περιβάλλον. Με αυτό σαν στόχο, ορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, ο χώρος θα είναι ανοικτός στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου. Κατά συνέπεια, τόσο οι ενήλικοι της γύρω περιοχής, όσο και τα παιδιά τους, θα μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο και να συμμετέχουν στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του προγράμματος, επικοινωνώντας και χτίζοντας σχέσεις γύρω από έναν κοινό τόπο, με τους φιλοξενούμενους του ξενώνα.
 
 
Ο νέος χώρος έχει άμεση πρόσβαση από τον πεζόδρομο της οδού Μαρραίη γεγονός που τον καθιστά ιδανικό μέρος για την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων (π.χ. κηπουρική, καλλιέργεια, υπαίθρια παιχνίδια, ανοιχτά εργαστήρια ή απλά για περπάτημα) για τους κατοίκους και την ευρύτερο γειτονιά. Με αυτόν τον τρόπο, η μπροστινή αυλή θα έχει πρόσβαση και θα καλωσορίζει τις οικογένειες και τα παιδιά, από την ευρύτερη περιοχή. Ως αποτέλεσμα, ο χώρος που δημιουργήθηκε αλλά και η μπροστινή αυλή, δεν θα είναι μόνο φιλική για τα παιδιά, αλλά επίσης θα είναι κατάλληλη ώστε να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για τους ενήλικες της γειτονιάς και τα παιδιά τους.
 
 
Τέλος, εκτός από την ριζική ανακαίνιση και ανάπτυξη των παραπάνω χώρων, το πρόγραμμα συμπεριέλαβε την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου και εξωτερικής τουαλέτας (συνοδών στη χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων) για τους επισκέπτες του χώρου. Τέλος, ένα υπόλοιπο μέρος του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός άνετου σαλονιού για τους φιλοξενούμενους του ξενώνα, το οποίο είναι απαραίτητο για όλους τους ενοίκους και ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο καθώς εξοπλίστηκε με κλιματισμό και ενεργειακά κουφώματα. Η δημιουργία ενός σαλονιού, το οποίο επιτέλους έγινε πραγματικότητα, με ουσιαστική συμβολή και εργασία των ενοίκων, ήταν από καιρό βασικό ζητούμενο, ώστε να λειτουργεί ως κεντρικό σημείο συνάντησης όλων των φιλοξενούμενων της Κοινωνική Εστίας του Νέου Κόσμου.
 
 
Children Friendly Space at Neos Kosmos Social House P.28-006 / 2016
 
On December 15th 2017 the community shelter of “Neos Kosmos Social House” has made the inauguration of a new Children Friendly Space (CFS), developed within its premises. The site was developed within the framework of "Children Friendly Space at Neos Kosmos Social House P.28-006 / 2016" project that was funded by Caritas Germany, with the Vatican Nunciature of Greece, as the project contractor.
 
The project has primarily aimed to cover the lack of a sheltered space for the children living in Neos Kosmos Social House, so that they have a place to play and to express themselves freely. Today, the implementation of the project is an important addition for the good operation of the community, as it helps in solving critical issues related to the creative expression and development of the children hosted in the shelter; through the proper provision of available spaces exclusively dedicated for them. 
 
The provision of spaces like the above is especially crucial in the cases of smaller children, so they can play under the supervision of their parents and/or responsible staff. As a result, the CFS developed will offer the children of Neos Kosmos Social House a safe place to play, to learn and to express themselves, that is of high standards and well-equipped. In this way, the children will participate in their recreational and educational activities in a safe way, while parents will have the opportunity to interact with the children and also to supervise them during their play or other activities, so they are conducted within a protected space.
 
In the long run, the project will also benefit the local community and will help in the integration of our beneficiaries (both children and adults), starting with the neighborhood and the immediate surroundings. In this regards, during certain days and hours of the week, the CFS will be opened to the wider community of Neos Kosmos. Consequently, both children and adult residents will be able to communicate and start building relationships over a common ground, dedicated to the recreational nature of the project.
 
 
The site developed has direct access from the pedestrian walkway of Marrei Street which is an ideal space for socialization and the development of a number of activities (i.e. gardening, cultivation, outdoor play, open workshops, or simply walking) for the residents and the wider neighborhood. In that way, our front yard shall be accessed by and will welcome families with children, from the wider neighborhood area. As a result, the site developed (the CFS and the front yard) area will not only be friendly for the children concerned, but also suitable to function as a meeting point for the adults of the neighborhood and their children. 
 
 
Last by not least, the "Children Friendly Space at Neos Kosmos Social House P.28-006 / 2016" project, in addition to the fundamental renovation and development of a welcoming front yard and the operation of a CFS within it, it has also included the construction of a storage space and an external toilet for visitors to accompany the use of the above facilities. Finally, a remaining part of the budget was used for the setting up of a comfortable lounge area for the residents and guests of Neos Kosmos Social House, that is especially valuable over the winter period (it is equipped with an air-condition and double glazing windows) and it was long required in the community shelter as a central meeting point of all the residents.