Τα παιδιά μοιράζονται το ταξίδι τους και ζωγραφίζουν την εμπειρία τους

by caritas-hellas Δεκέμβριος 27, 2017 14:28
Τα παιδιά του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στην Πλατεία Βάθης ζωγραφίζουν την εμπειρία τους και μοιράζονται το ταξίδι τους. 
 
Η παγκόσμια εκστρατεία της Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis) «Μοιράσου το Ταξίδι» – «Share the Journey» ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και στη χώρα μας, με στόχο να φέρει κοντά τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τις τοπικές κοινότητες και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας συνύπαρξης.
 
 
Με τη βοήθεια διερμηνέα και υπό την καθοδήγηση των παιδαγωγών του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στην Πλατεία Βάθης, ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίζουν μια ανάμνηση από το ταξίδι τους ή την εμπειρία τους από την καινούργια τους πραγματικότητα.
 
 
Οι βασικές ανάγκες που καλύπτονται, η σύνδεση με την πατρίδα, αλλά και το πόσο σημαντικό ειναι το χαμόγελο και η ανοιχτή αγκαλιά των ανθρώπων που συναντούν στην καθημερινότητά τους, είναι κάποια από τα μηνύματα που μας δίνουν τα παιδιά μέσα από τα έργα τους. 
 
Με χαρά μοιράζομαστε μαζί σας τις ζωγραφιές τους και τη συγκίνηση που νιώσαμε βλέποντάς τες. 
 
 
The children of the Social Center of Caritas Hellas in Athens paint their experience and share their journey.
 
Caritas Internationalis "Share the Journey" campaign started in September in Greece too, to bring immigrants, refugees and local communities closer together and create more opportunities for building a coexistence and cohabitation culture.
 
With the help of interpreters and under the guidance of the teachers of Caritas Hellas' the Social Center in Plateia Vathis, we asked the children to paint a memory from their journey or their experience from their new reality.
 
 
The basic needs which covered, the connection to the homeland, and the importance of the smile and the open hugs of the people they meet in their everyday lives, are some of the messages that children give us through their works.
 
We are delighted to share with you their paintings and the emotion we felt about them.