Υπηρεσία Εργασιακής Συμβουλευτικής στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην Αθήνα

by caritas-hellas Οκτώβριος 10, 2017 10:06
Στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην Αθήνα, επί της οδού Ταρέλλα 3, λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2017 Υπηρεσία Εργασιακής Συμβουλευτικής, η οποία προσφέρει μια δέσμη ενεργειών επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την  επαγγελματική ένταξη και στήριξη ανέργων ωφελούμενων της Κάριτας Ελλάς.
 
Στο πλαίσιο υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ανθρώπων που αναζητούν εργασία, η Υπηρεσία Εργασιακής Συμβουλευτικής παρέχει εξατομικευμένη παρέμβαση και υλοποιεί δράσεις όπως τα Eργαστήρια Kινητοποίησης μέσω των οποίων θα μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδικά βιωματικά εργαστήρια με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας καθώς και για τους τρόπους σύνταξης βιογραφικού, τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και άλλα χρήσιμα εργαλεία.
  
Η Υπηρεσία Εργασιακής Συμβουλευτικής λειτουργεί καθημερινά κατόπιν ραντεβού, στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3. Τηλ.: 210 5225659 και 210 5202817.
 
 
Job Counseling Service 
Social Spot, Tarella 3 Athens
 
The Social Spot of Caritas Hellas in Athens, Tarella 3, as of October 2017 operates a Job Counseling Service, which offers a package of vocational guidance, aiming the support of the unemployed population and their integration in the labor market. 
 
Within the framework of empowerment of the beneficiaries, the Job Counseling Service offers individual approach and implements actions such as Motivation Workshops, through which they will be able to participate in group experiential workshops that aim at improving soft skills, getting information about new positions in the labor market, as well as job search techniques, CV writing and other useful tools.
 
The Job Counseling Service operates daily by request.
 
 

 

خدمة الاستشارة للعمل

المركزالاجتماعي كاريتاس هيلاس في اثينا تارلة 3

 

في المركزالاجتماعي كاريتاس هلاس في اثينا تارلة 3 يعمل من اكتوبر2017  خدمة الاستشارة للعمل الدي يقدم حزمة للتوجيه المهني تهدف الى ادماج ودعم الاجئين

في اطارات الدعم والتقوية المستفيدين خدمة الاستشارة للعمل توفر تدخل شخصي بالتنفيد اجراءات متل ورش العمل التي يمكن من خلال المستفيدين المشاركة في حلقات عمل تجارب جماعية التي تهدف الى تنميات المهارات والمعلومات عن الوظائف الجديدة وكدالك عن كيفية عمل السيرة الداتية والتقنيات البحت عن وظيفة واداوات مفيدة اخرى

خدمة الاستشارة تعمل كل يوم بعض الحصول على موعد

 

 

   آتن در خدمات مشاوره آزمایشگاهی مرکز اجتماعی3  کاریتاس یلاس تاریلاه   مرکز اجتماعی  کاریتاس یلاس تاریلاه3 در آتن، ، از اکتبر 2017، یک سرویس مشاوره ی شغلی عمل می کند که یک بسته ی جهت یابی حرفه ای با هدف ادغام حرفه ای و پشتیبانی از جمعیت پناهندگان. به منظور حمایت و بهره مندی از ذینفعان، خدمات مشاوره کار، مداخلات شخصی را فراهم می کند و اقداماتی نظیر کارگاه های بسیج را که از طریق آن ذینفعان می توانند در گروه های کار گروهی تجربی شرکت کنند، با هدف ارتقاء مهارت ها، اطلاعات در مورد شغل های جدید و همچنیناطلاعات بازنشستگي، تکنیک های جستجوی شغلی و سایر ابزار های مفید. خدمات مشاوره کار به صورت روزانه با قرار ملاقات انجام می شود.