Αναγνώσματα Τετάρτης 2 Αυγούστου

by caritas-hellas Αύγουστος 02, 2017 09:15

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τετάρτη της 17ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους

 

Βιβλίο της Εξόδου 34,29-35. 

Όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το όρος Σινά και οι δυο πλάκες του νόμου ήταν στα χέρια του, δεν ήξερε ότι το δέρμα του προσώπου του είχε γίνει λαμπερό όση ώρα μιλούσε με το Θεό, και ακτινοβολούσε.
Ο Ααρών και όλος ο λαός κοίταξαν το Μωυσή, και είδαν ότι το δέρμα του προσώπου του έλαμπε· γι' αυτό φοβόντουσαν να τον πλησιάσουν.
Ο Μωυσής όμως τους κάλεσε, και τότε ο Ααρών και όλοι οι άρχοντες της κοινότητας πήγαν κοντά του κι αυτός τους μίλησε.
Ύστερα πλησίασαν κι οι υπόλοιποι Ισραηλίτες, κι ο Μωυσής τούς ανακοίνωσε όλες τις εντολές που του είχε δώσει ο Κύριος στο όρος Σινά. 
Όταν ο Μωυσής τελείωσε τη συνομιλία του μαζί τους σκέπασε το πρόσωπό του μ' ένα κάλυμμα.
Κάθε φορά που ο Μωυσής ερχόταν ενώπιον του Κυρίου για να μιλήσει μαζί του, έβγαζε το κάλυμμα, ως την ώρα που έβγαινε από τη σκηνή και ανακοίνωνε στο λαό τις εντολές που του είχαν δοθεί.
Τότε οι Ισραηλίτες έβλεπαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε. Ύστερα έβαζε πάλι το κάλυμμα στο πρόσωπό του, ώσπου να ξαναμπεί στη σκηνή και να μιλήσει με τον Κύριο. 

Ψαλμός 99(98),5.6.7.9. 
Υπερυψώστε τον Κύριο, τον Θεό μας, † 
και προσκυνήστε στο υποπόδιο των ποδιών του, * 
επειδή εκείνος είναι άγιος.
Ο Μωυσής κι ο Ααρών είναι μεταξύ των ιερέων του, * 

κι ο Σαμουήλ μεταξύ όσων επικαλούνται τ’ όνομά του. 
Επικαλούνταν τον Κύριο κι αυτός τους εισάκουε, *
μες από τη στήλη της νεφέλης τους μιλούσε. 
Φύλαγαν τα προστάγματά του * 

και το νόμο που τους έδωσε.
Υπερυψώστε τον Κύριο, τον Θεό μας, † 
και προσκυνήστε στο άγιό του όρος, * 
επειδή άγιος είναι ο Κύριος, ο Θεός μας.

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο 13,44-46. 
«Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει επίσης με θησαυρό κρυμμένο στο χωράφι, που τον βρήκε ένας άνθρωπος και τον έκρυψε, κι όλος χαρά πάει και πουλάει όλα όσα έχει κι αγοράζει εκείνο το χωράφι». 
«Η βασιλεία των ουρανών πάλι μοιάζει μ' έναν έμπορο, που ζητούσε να βρει όμορφα μαργαριτάρια.
Κι όταν βρήκε ένα πανάκριβο μαργαριτάρι, πήγε και πούλησε όλα όσα είχε και το αγόρασε».

Σχόλιο της ημέρας 

Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου (περί το 345-407), ιερέα Αντιοχείας, μετά επισκόπου Κωνσταντινούπολης και Διδασκάλου της Εκκλησίας 

Οι παραβολές του θησαυρού και του μαργαριταριού

      Οι δύο παραβολές του θησαυρού και του μαργαριταριού διδάσκουν το ίδιο πράγμα: ότι πρέπει να προτιμήσουμε το Ευαγγέλιο εμπρός σε όλους τους θησαυρούς του κόσμου… Αλλά υπάρχει κάτι πιο αξιόμισθο: ότι πρέπει να το προτιμήσουμε με ευχαρίστηση, με χαρά, και χωρίς δισταγμό. Μην το λησμονούμε ποτέ: να απαρνηθούμε τα πάντα για να ακολουθήσουμε το Θεό, σημαίνει να κερδίσουμε παρά να χάσουμε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι κρυμμένο μέσα στον κόσμο ως κρυμμένος θησαυρός, θησαυρός ανεκτίμητος. 

      Για να προμηθευτεί κανείς το θησαυρό…, δύο όροι είναι απαραίτητοι: η απάρνηση των αγαθών του κόσμου και ένα γενναίο κουράγιο. Πρόκειται, πράγματι, «για ένα διαπραγματευτή σε αναζήτηση πολύτιμων μαργαριταριών, ο οποίος έχοντας βρει ένα μεγάλης αξίας πηγαίνει και πουλά όλα του τα υπάρχοντα για να το αγοράσει». Αυτό το μοναδικό μαργαριτάρι, είναι η αλήθεια, και η αλήθεια είναι μία, δεν χωρίζεται. Κατέχεις ένα μαργαριτάρι; Εσύ γνωρίζεις το θησαυρό σου: Είναι κλειστό στην παλάμη του χεριού σου, όλος ο κόσμος αγνοεί την περιουσία σου. Συμβαίνει το ίδιο με το Ευαγγέλιο: αν το αποδέχεσαι με πίστη, αν μείνει κλειστό στην καρδιά σου, τι θησαυρός! Μόνο εσύ το γνωρίζεις: οι άπιστοι, που αγνοούν τη φύση του και την αξία του, δεν έχουν καμιά ιδέα για τον ασύγκριτο πλούτο σου.

 

 

Date: 
Τετάρτη, Αύγουστος 2, 2017 - 09:15 to 23:45