Αναγνώσματα της Πέμπτης 27 Ιουλίου

by caritas-hellas Ιούλιος 27, 2017 09:12

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη της 16ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους

Βιβλίο της Εξόδου 19,1-2.9-11.16-20b. 

Οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη Ραφιδίν, και την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο έφταναν στην έρημο Σινά. Εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρος Σινά, […] Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Εγώ θα έρθω κοντά σου μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε ν' ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Όταν ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο την απάντηση του λαού, ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε στο λαό και φρόντισε να εξαγνιστούν και να μείνουν καθαροί σήμερα και αύριο. Να πλύνουν τα ρούχα τους, και να είναι έτοιμοι για την τρίτη μέρα, γιατί την τρίτη μέρα θα κατεβώ στο όρος Σινά, μπροστά στα μάτια όλου του λαού.
Την τρίτη μέρα, λοιπόν, όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές, κι ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντηχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο.
Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει το Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού. 
Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι, και το βουνό ολόκληρο σειόταν δυνατά.
Ο ήχος της σάλπιγγας ολοένα δυνάμωνε. Ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός τού αποκρινόταν με βροντές. 
Ο Κύριος, που είχε κατέβει στην κορυφή του όρους Σινά κάλεσε το Μωυσή στην κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε.

Βιβλίο του προφήτη Δανιήλ 3,52.53.54.55.56. 
Ευλογημένος είσαι, Κύριε, θεέ των πατέρων μας• * 
άξιος να υμνείσαι και να υπερυψώνεσαι στους αιώνες! 

Κι ευλογημένο το όνομα της δόξας σου το άγιο * 
άξιο να υπερυμνείται και να υπερυψώνεται στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι στον ναό της αγίας δόξας σου * 
άξιος να υπερυμνείσαι και να υπερδοξάζεσαι στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι στον θρόνο της βασιλείας σου * 
άξιος να υπερυμνείσαι και να υπερυψώνεσαι στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι εσύ που βλέπεις μέσα στις αβύσσους, † 
και κάθεσαι στα χερουβείμ επάνω * 
άξιος να υμνείσαι και να υπερυψώνεσαι στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι στου ουρανού το στερέωμα * 
άξιος να υμνείσαι και να δοξάζεσαι στους αιώνες!

Κατά Ματθαίο Αγιο Ευαγγέλιο 13,10-17. 
Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν: «Γιατί τους μιλάς με παραβολές;».
Αυτός τους απάντησε: «Γιατί σ' εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σ' εκείνους όμως όχι.
Όποιος έχει, σ' αυτόν θα δοθεί, και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, κι αυτό που έχει θα του το πάρουν.
Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές· για να μη βλέπουν ενώ βλέπουν, κι ενώ ακούν να μην ακούν ούτε να καταλαβαίνουν, μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Τότε θα εκπληρωθεί σ' αυτούς η προφητεία του Ησαΐα, η οποία λέει: Θ' ακούσετε με την ακοή μα δε θα καταλάβετε, και θα δείτε μα δε θ' αντιληφθείτε. 
Γιατί έγινε αναίσθητη η καρδιά αυτού του λαού, και με τ' αυτιά βαριάκουσαν κι έκλεισαν τα μάτια τους· για να μη δούνε με τα μάτια κι ακούσουν με τ' αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά, κι επιστρέψουν σ' εμένα και τους γιατρέψω. 
Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν, και τ' αυτιά σας γιατί ακούνε!
Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν· και ν' ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». 

Σχόλιο της ημέρας 
Αγίου Αυγουστίνου (354-430), επισκόπου Ιππώνος (Βόρεια Αφρική) και Διδασκάλου της Εκκλησίας 

«Πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτό που βλέπετε»

Ο προφήτης λέει σε ένα ψαλμό : «Η ψυχή μου λαχταρά τη σωτηρία σου, ελπίζω στο λόγο σου»(118,81) … Ποιος εκφράζει αυτή τη φλογερή επιθυμία αν όχι «ο εκλεκτός λαός, το βασιλικό ιερατείο, το έθνος το άγιο, ο λαός που ανήκει στο Θεό» (1Π2,9), καθένας στην εποχή του, σε όσα έζησαν, ζουν και θα ζήσουν, από την αρχή του ανθρώπινου γένους μέχρι τη συντέλεια του κόσμου ;…  Για το λόγο αυτό, ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητές του : «Πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτό που βλέπετε». Είναι επομένως τη φωνή τους που πρέπει να αναγνωρίσουμε σ’ αυτό τον ψαλμό … Η επιθυμία αυτή  δεν σταμάτησε ποτέ και συνεχίζει ακόμα σήμερα, μέσα από «το Σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία» (Κολ. 1,18), μέχρις ότου έλθει «ο Επιθυμητός όλων των εθνών (Ag 2,8 Vulg)... 

Τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, πριν από τη σύλληψη της Παρθένου, υπήρξαν άγιοι που είχαν επιθυμήσει την έλευση του Χριστού κατά σάρκα. Και οι καιροί τους οποίους διανύουμε από την Ανάληψη κι’ εδώ υπάρχουν άλλοι άγιοι που επιθυμούν τη φανέρωση του Χριστού για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Ποτέ, από την αρχή μέχρι το τέλος των αιώνων, η επιθυμία αυτή της Εκκλησίας δεν έχασε την ορμή της, εκτός κατά τη διάρκεια που ο Κύριος έζησε πάνω στη γη παρέα με τους μαθητές του.

 

 

Date: 
Πέμπτη, Ιούλιος 27, 2017 - 09:00 to 23:45