7 Οκτωβρίου - Εορτή της Παναγίας του Ροδαρίου

by caritas-hellas Οκτώβριος 06, 2017 15:02
Το Ροδάριο ή Ροζάριο γεννήθηκε από την αγάπη των χριστιανών για την Μαρία κατά το Μεσαίωνα, ίσως κατά το διάστημα των Σταυροφοριών στους Αγίους Τόπους.
 
Σύμφωνα με την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας, η Παναγία η ίδια, εμφανιζόμενη στον Αγ. Δομένικο, του υπέδειξε την απαγγελία του Ροδαρίου ως ένα αποτελεσματικό όπλο για να νικήσει την αίρεση των αλβιγινών (αίρεση των ‘Καθαρών’ από την πόλη Αλμπί της Ν. Γαλλίας). Έτσι γεννήθηκε η ευλάβεια στο ροδάριο ή ροζάριο, το οποίο έχει την έννοια ενός στεφανιού από ρόδα που προσφέρονται προς την Παναγία.
 
Ο Δομινικανός Πάπας Αγ. Πίος 5ος, ήταν ο πρώτος που ενθάρρυνε και πρότεινε επίσημα την απαγγελία του Ροδαρίου, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα, έγινε μια λαϊκή προσευχή για την τελειότητα, ένα είδος “σύνοψης του λαού”, για να απαγγέλλεται το βράδυ, στο σπίτι, επειδή προσφέρεται επίσης στο να δώσει την πνευματική καθοδήγηση στην οικογενειακή λειτουργία. 
 
Ο εορτασμός της Παναγίας του Ροδαρίου καθιερώθηκε από τον Αγ. Πίο τον 5ο το 1572  για να τιμηθεί η νίκη της Ναυπάκτου στις 7 Οκτωβρίου 1571 εναντίον του τουρκικού στόλου, που κατά το έτος αυτό συνέπεσε Κυριακή. Αργότερα, το 1716, επεκτάθηκε στην οικουμενική Εκκλησία, και τελικά ορίστηκε στις 7 Οκτωβρίου από τον Πάπα Αγ. Πίο 10ο το 1913.   
 
Date: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 6, 2017 - 15:00 to Κυριακή, Οκτώβριος 8, 2017 - 23:00