Επίσκεψη σε μία κοινωνική αγροτική επιχείρηση στην Σερβία

Πρόγραμμα E.L.Ba

by caritas-hellas Ιούνιος 30, 2015 15:07

Το πρόγραμμα E.L.Ba (Emergenza Lavoro nei Balcani) αφορά την ανάπτυξη της κοινωνικής/ αλληλέγγυας οικονομίας με ένα επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, τις «κοινωνικές επιχειρήσεις». Έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από τη CEI, ενώ η Caritas Italiana είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση του έργου, του οποίου εταίροι είναι οι τοπικές Εκκλησίες 7 χωρών (Σερβία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ και Ελλάδα) της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που αντιπροσωπεύονται από τις αντίστοιχες εθνικές Κάριτας. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων οικονομικων λύσεων
  • Να προσφέρουμε καινοτόμες και εξειδικευμένες απαντήσεις (κοινωνικές επιχειρήσεις) για τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στηρίζοντας την εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη
  • Να στηριχθεί η διαδικασία πρόσβασης στην ΕΕ αυτών των χωρών, μέσω της προώθησης των εμπειριών πρόνοιας και της κοινωνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ
  • Να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από φιλανθρωπικές οργανώσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  • Να ενισχυθεί η περιφερειακής συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών της περιοχής, μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και δεξιοτήτων σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 01/03/2015 και θα ολοκληρωθεί στις 29/02/2016. Κατά την διάρκεια αυτών των 12 μηνών, θα δοθεί χρηματική και συμβουλευτική υποστήριξη σε μία ήδη υπάρχουσα κοινωνική επιχείρηση και παράλληλα θα αναπτυχθούν δύο νέες.

Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Social Business Initiative, Οκτώβριος 2011) δίνει στον όρο «κοινωνική επιχείρηση» το ακόλουθο περιεχόμενο: «ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή εργαζομένων και καταναλωτών»

Γενικότερα, στην Ευρώπη, οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προμηθευτές υπηρεσιών, σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Διευκολύνουν την ανακατανομή των πόρων και την ευνοϊκή μετατροπή του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, να συμβάλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και να συμβάλει στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη (όπως συχνά βασίζονται σε τοπικό επίπεδο και συνδέονται με τις τοπικές αρχές). Ο κλάδος αυτός έχει γίνει ένας από τους κύριους δημιουργούς θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, διατηρώντας το ποσοστό απασχόλησης, ακόμη και μετά την οικονομική κρίση