Διανομή Τροφίμων

Διανομή Τροφίμων-ΤΕΒΑ

by caritas-athens Δεκέμβριος 02, 2016 09:14

ΤΕΒΑ

Δωρητής: Δήμος Αθηναίων 

Διάρκεια έως 31/12/2017

Διανομή τροφίμων σε οικογένειες από τον Δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, οι ίδιοι επωφελούμενοι παρακολουθούν και συμβουλευτικές συνεδρίες, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Σύμπραξης «Αθήνα: Πρωτεύουσα της Αλληλεγγύης», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ) και στο οποίο η Κάριτας Αθήνας συμμετέχει ως εταίρος.