ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΑΤΟΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΑΤΟΜΑ

by caritas-athens Δεκέμβριος 02, 2016 09:12

ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΑΤΟΜΑ

Δωρητής: Caritas Italiana

Διάρκεια: Απρίλιος 2016 – Ιανουάριος 2017

Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής στο κέντρο της Αθήνας (Εμμανουήλ Μπενάκη 8, 4ος όροφος) και υποστήριξη στα έξοδα του συσσιτίου του τομέα Προσφυγικού Έργου.

Στο Κέντρο παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με πιθανές παραπομπές, όπου χρειάζεται. Ξεκίνησαν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για ψυχολογική ανακούφιση και ένταξη.

Απευθύνεται σε ενορίτες και πρόσφυγες, κατόπιν ραντεβού.