ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

by caritas-hellas Σεπτέμβριος 16, 2016 13:01

Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς

 

Το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς άνοιξε τις πόρτες του στις 24 Ιουνίου 2016. Σκοπός του Κέντρου είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών, η διεξαγωγή δραστηριοτήτων κοινωνικού προσανατολισμού, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα του ενδιαφέροντός τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία, τόσο με κυβερνητικούς, όσο και με μη κυβερνητικούς φορείς και θα αφορούν σε όλους τους ωφελούμενους ανεξαρτήτως του νομικού τους προφίλ.

Οι δραστηριότητες του εν λόγω κέντρου, εκτός από υλικές παροχές, προσβλέπουν στην πολύπλευρη κοινωνική υποστήριξη και ουσιαστικότερη πληροφόρηση των προσφύγων και μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας μετά το κλείσιμο των συνόρων. Όσοι απευθύνονται στο κέντρο, μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους, για τις παροχές τις οποίες δικαιούνται (ιατρικές, νομικές, κοινωνικές), για τους φορείς και τις οργανώσεις που είναι πιο εξειδικευμένοι στο να απαντήσουν στις όποιες ανάγκες τους και ζητούμενα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, θα λειτουργεί ειδικός χώρος όπου θα πραγματοποιούνται μαθήματα και δραστηριότητες για τα παιδιά και για όλους όσοι απευθύνονται στο κέντρο μας. Ταυτόχρονα, θα διοργανώνονται πολιτιστικές και ποικίλες άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα μας.

Θα παρέχεται επιπρόσθετη κοινωνική υποστήριξη στις πλέον ευάλωτες περιπτώσεις, και θα δημιουργηθούν ομάδες δημιουργικής απασχόλησης κι επαγγελματικής ένταξης. Για τα μικρά παιδιά έχει προβλεφθεί χώρος ειδικά διαμορφωμένος και ειδικευμένο προσωπικό που θα ασχολείται εξ ολοκλήρου με την ψυχαγωγική απασχόληση τους.  

Το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς αποτελεί ένα κοινό βασικό πυλώνα για τα δύο σημαντικότερα Προγράμματα της Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων για την αντιμετώπιση των προσφύγων και μεταναστών  στην παρούσα χρονική περίοδο:

α) του «Προγράμματος Έκτακτης Ανάγκης», μέσω του οποίου παρέχονται ποικίλες υπηρεσίες υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην πόλη της Αθήνας, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Λέσβο.

  και

β) του Προγράμματος «Ασφαλής  Διαμονή  και Κοινωνικές Υπηρεσίες σε Ευπαθείς Πρόσφυγες και Μετανάστες», μέσω του οποίου παρέχεται προσωρινή φιλοξενία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε οικογένειες και ιδιαίτερα ευπαθείς περιπτώσεις στην πόλη της Αθήνας και στη Λέσβο

Διεύθυνση: Ταρέλλα Πέτρου 3, 10438    Αθήνα - Πλατεία Βάθης Αττικής

Ωράριο υποδοχής του κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:30 έως 15:30.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5225659, 210-5202817

Email:  caritas.hellas.ssc@gmail.com