Πού θα μας βρείτε:

Καποδιστρίου 52, ΤΚ 10432 Αθήνα

+30 210 5247879

caritashellas@caritas.gr

Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στη φτώχεια ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ