Κοινωνικό Λειτουργό και Διερμηνείς αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Πέντε νέες θέσεις εργασίας προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος». Ειδικότερα, αναζητείται ένας/μία Κοινωνική Λειτουργός, δύο Διερμηνείς – Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές Αραβικών και δύο Διερμηνείς – Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές Φαρσί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έως την Κυριακή 24 Ιουνίου στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι:

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritasdemo4.99idesign.com και με ένδειξη τους παρακάτω κωδικούς θέσης:

ΚΛ 06/2018 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού

ΔΠΔ 06/2018 – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ για τη θέση Διερμηνέα/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη των κωδικών θέσης:

ΚΛ 06/2018 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού

ΔΠΔ 06/2018 – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ για τη θέση Διερμηνέα/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ – COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Δήλωση Συναίνεσης πατήστε εδώ