Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου αναζητά η Κάριτας Ελλάς για την Αθήνα

Η προκήρυξη αφορά το Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος 2018 – Στέγαση Προσφύγων, στην περιοχή της Αθήνας και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αναζητείται υπεύθυνος συντονιστής πεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, όπως περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη, έως την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritasdemo4.99idesign.com και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΣΠ 06/2018 – Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Αθήνα

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΣΠ 06/2018 – Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Αθήνα

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ