Ποιοι είμαστε

          Από την ίδρυσή της η Εκκλησία του Χριστού, λαός βαπτισμένων, «ήταν αφοσιωμένη στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία (κήρυγμα-μαρτυρία), στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές (λατρεία) … είχαν τα πάντα κοινά … πουλούσαν και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός (υπηρεσία αγάπης-διακονίας) (Πρ. Αποστ. 2, 42-44)» και μέχρι σήμερα συνεχίζει την τριπλή αποστολής της ανά την οικουμένη.

Ο Πάπας Βενέδικτος 16ος στην Αποστολική Επιστολή του (11-11-2012) σε μορφή Ιδιόβουλου με τίτλο ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, επαναλαμβάνει τα παραπάνω με διαφορετική έκφραση: «Η ενδόμυχη φύση της Εκκλησίας εκφράζεται σε τρία καθήκοντα: τη διάδοση του Λόγου του Θεού (κήρυγμα-μαρτυρία), την τέλεση των Ιερών Μυστηρίων (Θεία Λατρεία), την υπηρεσία της αγάπης (διακονία). Είναι καθήκοντα που προϋποθέτουν το ένα το άλλο και δεν μπορούν να χωριστούν το ένα από το άλλο».

Συνεχίζει όμως αναφερόμενος ιδιαίτερα και εκτενώς στην «υπηρεσία της αγάπης (διακονία)»: «Η διακονία της αγάπης είναι μια συστατική διάσταση της αποστολής της Εκκλησίας και μια αδιαμφισβήτητη έκφραση της ίδιας της ουσίας της. Όλοι οι πιστοί έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να δεσμευτούν προσωπικά για να ζήσουν τη νέα εντολή που μας άφησε ο Χριστός (Ιω. 15,12: Αυτή είναι η δική μου εντολή: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα), προσφέροντας στον σύγχρονο άνθρωπο όχι μόνο την υλική βοήθεια, αλλά και ανακούφιση και φροντίδα της ψυχής. Στην άσκηση της διακονίας της αγάπης, η Εκκλησία καλείται επίσης σε κοινοτικό επίπεδο, από τις πιο μικρές κοινότητες ως τις τοπικές Εκκλησίες και την παγκόσμια Εκκλησία. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η ανάγκη της «διοργανώσεώς της, ως προϋπόθεση για να υπάρχει τάξη στην κοινοτική διακονία», μιας διοργάνωσης διαρθρωμένης και μέσω θεσμικών εκφράσεων».

«Οι οργανωμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της φιλανθρωπίας, που προωθούνται από όλους τους πιστούς σε διάφορα μέρη είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και απαιτούν κατάλληλη διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα: έχουν αναπτυχθεί σε ενοριακό, τοπικό και διεθνές επίπεδο οι  δραστηριότητες των Κάριτας, ένα θεσμό που προωθεί η εκκλησιαστική ιεραρχία, που έχουν δικαίως  κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των πιστών και πολλών άλλων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για τη γενναιόδωρη και συνεπή μαρτυρία της πίστης, καθώς επίσης και για τη συγκεκριμένη βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

          Παράλληλα με αυτή την τεράστια πρωτοβουλία, που στηρίζεται επίσημα από την Εκκλησία, έχουν εμφανιστεί, σε διάφορα μέρη, πολλές άλλες πρωτοβουλίες που προήλθαν από την ελεύθερη στράτευση των πιστών, οι οποίοι, με διάφορους τρόπους και με τη δική τους προσπάθεια, θέλουν να εκδηλώσουν συγκεκριμένα την αγάπη τους σ’ αυτούς που την έχουν ανάγκη».

          Η Κάριτας υλοποιεί το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας με οργάνωση, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και διαφάνεια σε όλο τον κόσμο.

 

Η Διαδρομή μας

Η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας στην Ελλάδα αγκάλιασε επίσημα αυτό το θεσμό για την υλοποίηση της «υπηρεσίας αγάπης-διακονίας» στον ελλαδικό χώρο, ιδρύοντας σε ενοριακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο την ΚΑΡΙΤΑΣ (σημαίνει ΑΓΑΠΗ), στην εαρινή συγκέντρωσή της τον Μάιο 1980.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι στο παρελθόν η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα δεν υλοποιούσε το καθήκον «της υπηρεσίας της αγάπης-διακονίας». Απεναντίας σε κάθε ενορία, σε κάθε τοπική Επαρχιακή Εκκλησία, με διάφορους άλλους τρόπους, πρόσφερε τις πνευματικές και υλικές φροντίδες στους συνανθρώπους μας σε ποικίλες ανάγκες της καθημερινής τους ζωής.

Για την ιστορία δεν μπορούμε να παραλείψουμε την από το 1941 μέχρι το 1980 πολύπλευρη προσφορά στο φιλανθρωπικό έργο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας «Η Θεία Πρόνοια», η οποία αντιπροσώπευε επίσημα στην Ευρώπη και Διεθνώς  την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας.

Από το 1994 η Κάριτας Ελλάς, ως συντονιστικό όργανο του έργου της φιλανθρωπίας, της αγαθοεργίας και της κοινωνικής συμπαράστασης  της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, σε ενοριακό, επαρχιακό και εθνικό επίπεδο, είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) από την Ελληνική Πολιτεία. Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας  της Ελλάδος.

Είναι μέλος της Κάριτας Ευρώπης (Caritas Europa) και της Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis), και εκπροσωπεί τις επί μέρους Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών στην Ελλάδα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Κάριτας είναι η μεγαλύτερη Οργάνωση μετά  τον Ο.Η.Ε.

Οι Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών στην Ελλάδα είναι:

 • Κάριτας Αθήνας
 • Κάριτας Αρμενορρύθμων Καθολικών
 • Κάριτας «Θεία Πρόνοια»
 • Κάριτας Θεσσαλονίκης
 • Κάριτας Κερκύρας
 • Κάριτας Κρήτης
 • Κάριτας Νάξου-Τήνου
 • Κάριτας Σαντορίνης
 • Κάριτας Σύρου
 • Κάριτας Ρόδου
 • Κάριτας Χίου
Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στη φτώχεια ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ