Η Αποστολή μας

Η Κάριτας  Ελλάς έχει ως σκοπό την πραγμάτωση του Ευαγγελικού  μηνύματος  της  Αγάπης  και της Δικαιοσύνης, για την ολοκληρωτική εξέλιξη του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Σκοπός του Σωματείου είναι δηλαδή η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην Κοινωνία. Ειδικότερα:

–Η δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική, η ηθική και ψυχολογική συμπαράσταση, η παροχή δωρεάν οικονομικής και υλικής υποστήριξης.

–Η προώθηση του πνεύματος της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και η συμβολή στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων  και  ευπαθών  πληθυσμιακών ομάδων.

–Η συνεργασία με  άλλα Φιλανθρωπικά Σωματεία,  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  και  άλλους  Φορείς, με  στόχο  την ανάπτυξη διαλόγου και τη δημιουργία δικτύου με την Κοινωνία, καθώς και με τους  Κρατικούς,  Ευρωπαϊκούς  ή  και  Διεθνείς  Φορείς, για την επίτευξη των σκοπών  του Σωματείου.

–Η  πρόκληση του ενδιαφέροντος της Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Διεθνούς Κοινότητας, για τη  λήψη  των  κατάλληλων μέτρων, προς αντιμετώπιση της φτώχειας και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, το δίκτυο της Κάριτας Ελλάς σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δράσεων:

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε συνεργασία με τις Αρχές, την τοπική Αυτοδιοίκηση, τις τοπικές Κάριτας στην Ελλάδα και το Διεθνές δίκτυο των αδελφών Κάριτας.
 • Συλλογή και διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης όπως ρουχισμός, είδη ατομικής υγιεινής, οικιακά σκεύη, έπιπλα κλπ.
 • Στήριξη άπορων οικογενειών και ανθρώπων μόνων, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, σε τρόφιμα, φάρμακα, ενοίκιο, χρέη, λογαριασμούς κλπ.
 • Παροχή δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική, η ηθική και ψυχολογική συμπαράσταση.
 • Αιμοδοσία, σε συνεργασία με κρατικά νοσοκομεία. Με την πολύτιμη και αξιέπαινη προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών, η Κάριτας Ελλάς διαθέτει τη 2η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα αίματος στην Ελλάδα.
 • Υποστηρικτικές δράσεις για τους ηλικιωμένους (επισκέψεις σε νοσοκομεία, γηροκομεία και κατ’ οίκον επισκέψεις, πνευματική και ηθική υποστήριξη, ψυχαγωγία).
 • Δράσεις για τη στήριξη των εγκλείστων στα σωφρονιστικά ιδρύματα (τακτικές επισκέψεις στις φυλακές, πνευματική, ηθική και υλική υποστήριξη).
 • Προώθηση του πνεύματος της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και η συμβολή στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων.
 • Συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη και εμψύχωση εθελοντών με σεμινάρια, διαλέξεις κλπ.
 • Συνεργασία με άλλα Φιλανθρωπικά Σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους Φορείς, με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου και τη δημιουργία δικτύου με την Κοινωνία, καθώς και με τους Κρατικούς, Ευρωπαϊκούς ή και Διεθνείς Φορείς, για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
 • Πρόκληση του ενδιαφέροντος της Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Διεθνούς Κοινότητας, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, προς αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Κάριτας Ελλάς ανταποκρίθηκε στην προσφυγική κρίση με τρόπο άμεσο κι ευέλικτο, σε συνεργασία και με την υποστήριξη από το Διεθνές Δίκτυο Κάριτας, Διεθνείς Οργανισμούς και ΜΚΟ, αλλά και άλλες εθνικές και τοπικές διοικητικές δομές.

Από την πρώτη στιγμή η Κάριτας Ελλάς δημιούργησε και λειτούργησε δομές φιλοξενίας και ξενώνες, κέντρα συμβουλευτικής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τάξεις μαθημάτων ελληνικών και αγγλικών σε ανήλικους και ενήλικες, κοινωνικά κέντρα όπου παρέχονται υπηρεσίες από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους και επαγγελματικούς συμβούλους.

Κι όλα αυτά, με γνώμονα την ποιοτική φιλοξενία των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, την ψυχολογική τους στήριξη, αλλά και την κοινωνική τους ένταξη. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές που υλοποιούν αυτές τις δράσεις
πιστεύουν πως οι άνθρωποι είναι σημαντικό να ζουν με αξιοπρέπεια. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν με αγάπη!

 

 

Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στη φτώχεια ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ