Επικαιρότητα
Επανεγκατάσταση προσφύγων, προώθηση αλληλεγγύης, ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αξιών
Επανεγκατάσταση προσφύγων, προώθηση αλληλεγγύης, ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αξιών
Μήνυμα της Κάριτας Ευρώπης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου 2018

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, στις 20 Ιουνίου, και στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες (GCR), η Κάριτας Ευρώπης καλεί όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ν’ αυξήσουν τους ασφαλείς και νόμιμους δρόμους για τους πρόσφυγες επεκτείνοντας τα εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης. Υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που θα παρέχει μακρόχρονες και βιώσιμες λύσεις στους ανθρώπους που χρειάζονται ασφάλεια, και θα επιδεικνύει παγκοσμίως υπευθυνότητα, συμμετέχοντας στην φιλοξενία των προσφύγων σε συνεργασία με τις χώρες που ήδη φιλοξενούν την πλειοψηφία των προσφύγων σε όλον τον κόσμο.

«Έφυγα από την Ερυθραία προς την γειτονική Αιθιοπία. Μετά, δια μέσου του Σουδάν, της Λιβύης και της Τυνησίας, έφτασα εδώ, στο Βέλγιο. Ο πρώτος μου στόχος ήταν να σώσω τη ζωή μου και τις ζωές της γυναίκας μου και των παιδιών μου. Στην πατρίδα μου, είχα πάρει πτυχίο μηχανικού αυτοκινήτου, είχα σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και είχα πάρει και πτυχίο γενικής διοίκησης (general management).

Στο Βέλγιο, κατάφερα να γίνω οδηγός για ανθρώπους με αναπηρία, και εκμεταλλεύομαι αυτήν την ευκαιρία αυτή για να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή» εξηγεί ο Filmon, πρόσφυγας από την Ερυθραία που επανεγκαταστάθηκε στο Βέλγιο. «Για μένα», καταλήγει ο Filmon, «η επανεγκατάσταση δεν είναι μόνο το να μετακινείται ένας πρόσφυγας από έναν τόπο σε έναν άλλο, αλλά είναι μια διαδικασία που σώζει ζωές» (Πηγή: Κάριτας Βελγίου)

Σήμερα, 22,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Το 85% των προσφύγων παγκοσμίως φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως είναι η Αιθιοπία, όπου ζουν 749.000 άνθρωποι κι έχουν ανάγκη ασφάλειας. Η Τουρκία φιλοξενεί το μεγαλύτερο τμήμα προσφύγων παγκοσμίως (2,8 εκατομμύρια). Ένας στους έξι ανθρώπους είναι πρόσφυγας στον Λίβανο (1 εκατομμύριο πρόσφυγες). Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη να επανεγκατασταθούν το 2017, αλλά μόνο το 5% έχει, όντως, επανεγκατασταθεί (65.100). Άνθρωποι όπως ο Filmon, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους λόγω παρατεταμένων συγκρούσεων, πολέμων και διώξεων, ενώ έχουν ελάχιστες πιθανότητες να ενσωματωθούν στην πρώτη χώρα υποδοχής, είτε εξαιτίας πολιτικής αστάθειας, είτε φτώχειας και έλλειψης κατάλληλων υποδομών. Η έλλειψη ασφαλέστερων και νόμιμων οδών μετακίνησης για τους ανθρώπους που χρειάζονται ασφάλεια είναι πολύ μεγάλη. Αυτό υποχρεώνει πολλούς αιτούντες άσυλο να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, επιλέγοντας «παράνομες» διαδρομές για να προσεγγίσουν ασφαλείς τόπους.

«Η επανεγκατάσταση μπορεί να είναι μια πολύ απτή απόδειξη της δέσμευσης μιας χώρας να συμβάλλει στην ασφάλεια των προσφύγων μαζί με εκείνες τις χώρες που σηκώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης αυτής, ενώ παράλληλα προσφέρει και μια μακρόχρονη λύση για την επανενσωμάτωση προσφύγων των οποίων η ζωή και τα βασικά δικαιώματα μπορεί να απειλούνται στην πρώτη χώρα υποδοχής όπου ζητούν άσυλο», λέει ο Shannon Pfohman, ο Διευθυντής Πολιτικής και Συνηγορίας της Κάριτας Ευρώπης. «Ωστόσο, η επανεγκατάσταση πρέπει να διατηρεί ανέπαφη τη λειτουργία της ως προς την ασφάλεια των ανθρώπων και δεν θα πρέπει να εξυπηρετεί πολιτικούς στόχους μεταναστευτικού ελέγχου και αποτροπής. Επίσης πιστεύουμε πως η επανεγκατάσταση δεν θα πρέπει ποτέ ν’ αντικαθιστά το δικαίωμα του να υποβάλλει αυθόρμητα κάποιος αίτηση ασύλου σε μια χώρα».

Μόνο αυξάνοντας τους τόπους μετεγκατάστασης και παρέχοντας αξιόπιστες, ασφαλείς και νόμιμες οδούς στους ανθρώπους που χρειάζονται προστασία, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πρόσφυγες θα έχουν τα μέσα για να ξαναφτιάξουν με επιτυχία τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από την αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες είναι μια χρυσή ευκαιρία για να δείξουν τα κράτη την αλληλεγγύη τους με τις χώρες υποδοχής και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος κατανομής της φιλοξενίας των προσφύγων που δεν θα πρέπει να απουσιάζει.

  • Επανεγκατάσταση είναι η επιλογή και η μεταφορά προσφύγων, κυρίως υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από ένα κράτος στο οποίο έχουν ζητήσει προστασία σε ένα τρίτο κράτος, το οποίο έχει συμφωνήσει αν τους δεχτεί –ως πρόσφυγες– με καθεστώς μόνιμης διαμονής (permanent residence status). Τα κριτήρια επιλογής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν ως βάση την αποτίμηση του επιπέδου ευπάθειας του εκάστοτε πρόσφυγα. Η μετεγκατάσταση είναι μία από τις τρεις μακρόχρονες λύσεις που αναγνωρίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Οι άλλες δύο είναι ο εθελοντικός επαναπατρισμός στη χώρα καταγωγής τους και η ενσωμάτωσή τους στη χώρα υποδοχής στην οποία αιτούνται ασύλου.
  • Τον Σεπτέμβριο 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα Κράτη Μέλη της ΕΕ να δεσμευτούν για την επιτυχή επανεγκατάσταση 50.000 προσφύγων μέχρι τον Μάιο του 2019. Οι χώρες, από όπου κατά προτεραιότητα, θα γίνουν οι επανεγκαταστάσεις είναι η Τουρκία, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία και οι χώρες κατά μήκος της λεγόμενης Μεσογειακής Οδού (Λιβύη, Νιγηρία, Τσαντ, Αίγυπτος, Αιθιοπία και Σουδάν). Υπό διαπραγμάτευση βρίσκεται και ο κανονισμός επανεγκατάστασης της ΕΕ ως μέρος μιας γενικότερης μεταρρύθμισης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.
  • Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η Κάριτας Ευρώπης θα εγκαινιάσει μια ευρωπαϊκή καμπάνια υπό την επωνυμία #whatishome, η οποία καλεί τους ανθρώπους να σκεφτούν τι σημαίνει σπίτι και τους λόγους εξαιτίας των οποίων οι άνθρωποι μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο. Η καμπάνια είναι μέρος του MIND –Μετανάστευση, Διασύνδεση, Ανάπτυξη– ενός 3χρονου προγράμματος που χρηματοδοτεί η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DEVCO) και υλοποιούν 12 εθνικές Κάριτας της Γηραιάς Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Κάριτας Ευρώπης.
  • Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες (GCR) είναι μια διεθνής συμφωνία που συζητείται στα Ηνωμένα Έθνη υπό την καθοδήγηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Οι συνομιλίες συνεχίζονται και το τελικό κείμενο αναμένεται να υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018. Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες, 193 Κράτη δεσμεύτηκαν να εργαστούν με στόχο την αύξηση των προγραμμάτων μετεγκατάστασης και άλλων νομικών οδών για την υποδοχή των προσφύγων.

Resettling refugees, promoting solidarity,

embodying Europe’s values

On the occasion of the World Refugee Day, 20 June, and in the context of the current negotiations on the Global Compact on Refugees (GCR), Caritas Europa calls on European governments to increase safe and legal pathways for refugees by expanding national resettlement programmes. We stand for a Europe that provides durable solutions for people in need of protection and shows global responsibility sharing with countries already hosting the majority of refugees worldwide.   

“I fled from Eritrea to neighbouring Ethiopia. Then via Sudan, Libya, and Tunisia I came here, to Belgium. My first goal was to save my life and the lives of my wife and children. Back home I received a degree in car mechanics, studied at the university and got a degree in general management. In Belgium I have managed to become a driver for people with disabilities, using this opportunity to start a new life”, explains Filmon, an Eritrean refugee resettled in Belgium. “For me, Filmon concludes, resettlement is not just about moving a refugee from one place to another; it’s a life-saving operation”. (Source: Caritas Belgium)

Today 22.5 million people worldwide have been forced to flee their country. 85% of the world’s refugees are hosted by developing countries like Ethiopia, where 740,000 people in need of protection are living. Turkey hosts the largest share of the world’s refugees worldwide (2.8 million). 1 out of 6 people is a refugee in Lebanon (1 million refugees). According to the UNHCR, at least 1.2 million people were in need of resettlement in 2017, but only 5% have been effectively resettled (65,100). Like Filmon, they cannot return to their countries because of protracted conflict, wars and persecution, and they also have little options of integrating in the first country of asylum either, due to political instability, poverty and lack of appropriate infrastructures. More safe and legal pathways for people in need of protection are cruelly lacking. This forces many asylum seekers to risk their lives and embark on irregular journeys to access protection.

“Resettlement can be a very tangible demonstration of a country’s commitment to share refugee protection with those countries who shoulder most of this responsibility, and it also offers a durable solution for the re-integration of refugees whose life and basic rights may be in danger in first countries of asylum.” says Shannon Pfohman, Caritas Europa’s Policy and Advocacy Director. “However, resettlement must keep its protection function intact and should not serve political objectives of migration control and deterrence. We also think resettlement should never replace the right to spontaneously apply for asylum in a country.”

Only by increasing resettlement places and providing credible safe and legal pathways to people in need of protection, can we ensure refugees will have the means to successfully rebuild their lives and start anew. In this context, the ongoing negotiation of the Global Compact on Refugees is a golden opportunity to demonstrate States’ solidarity with first countries of asylum and contribute to the development of a global system of responsibility sharing that should not be missed.

  • Resettlement is the selection and transfer of refugees, mainly under the auspices of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), from a State in which they have sought protection to a third State, which has agreed to admit them – as refugees – with permanent residence status. UNHCR selection criteria are based on vulnerability. Resettlement is one of the three durable solution identified by UNHCR for refugees, alongside voluntary repatriation to the country of origin, and local integration in the country of asylum
  • In September, the European Commission recommended EU Member States to pledge to effectively resettle 50 000 refugees by May 2019. Priorities countries to be resettled from were Turkey, Syria, Lebanon, Jordan and the countries along the central Mediterranean route (Libya, Niger, Chad, Egypt, Ethiopia and Sudan). An EU resettlement regulation is also under negotiation as part of the reform of the Common European asylum system.
  • On World Refugee Day, Caritas Europa will launch a Europe-wide campaign called #whatishome, which asks people to reflect on the meaning of home and on the reasons, for which people move from one place to another. The campaign is part of MIND – Migration. Interconnectedness. Development – a 3-year project financed by DG DEVCO with 12 European Caritas organisations, including Caritas Europa.
  • The Global Compact on Refugees (GCR) is an international agreement being discussed at the United Nations under the guidance of the UNHCR. Negotiations are ongoing, with a final text expected to be submitted for approval at the 2018 UN General Assembly. Under the framework of the GCR, 193 States committed to work towards increasing resettlement programs and other legal pathways for admission of refugees.
Διαβάστε ακόμη...