Επικαιρότητα
Ελλάδα: Η Κυβέρνηση αψηφά το ΣτΕ αναφορικά με τους Αιτούντες Άσυλο
Ελλάδα: Η Κυβέρνηση αψηφά το ΣτΕ αναφορικά με τους Αιτούντες Άσυλο
Επαναφέρει την πολιτική γεωγραφικού περιορισμού που εγκλωβίζει ανθρώπους στα νησιά

Η κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να ανατρέψει τη δεσμευτική απόφαση του δικαστηρίου για τον τερματισμό της καταχρηστικής πολιτικής εγκλωβισμού των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά εγείρει προβληματισμούς αναφορικά με το κράτος δικαίου, ανέφεραν σήμερα, 25 Απριλίου 2018, 21 οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταξύ αυτών και η Κάριτας Ελλάς.

Αντί να εκτελέσει την απόφαση της 17ης Απριλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, η κυβέρνηση εξέδωσε διοικητική απόφαση που επαναφέρει την πολιτική – γνωστή ως «πολιτική γεωγραφικού περιορισμού». Επίσης, στις 19 Απριλίου εισήγαγε νομοσχέδιο προκειμένου να προλειάνει το έδαφος για την επαναφορά της εν λόγω πολιτικής στο ελληνικό δίκαιο. Οι βουλευτές πρέπει να αντιταχθούν σε αυτές τις αλλαγές και να ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνηση ώστε να σεβαστεί την απόφαση.

Η Βουλή ξεκίνησε τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου στις 24 Απριλίου. Αλλά η κυβέρνηση έσπευσε να επαναφέρει την πολιτική πριν από τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου. Στις 20 Απριλίου ο νέος διευθυντής της υπηρεσίας ασύλου εξέδωσε εκ νέου τη διοικητική εντολή καταγράφοντας τους λόγους για την πολιτική γεωγραφικού περιορισμού. Μεταξύ των λόγων που δόθηκαν για να δικαιολογηθούν οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τη συγκεκριμένη πολιτική, αναφέρεται η ανάγκη υλοποίησης της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας επί της μετανάστευσης καθώς και ο ισχυρισμός περί ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Αλλά η απόφαση αυτή αντιβαίνει στην απόφαση του ΣτΕ και στις ευθύνες της Ελλάδας δυνάμει της διεθνούς, ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας, καθώς παρέχει ανεπαρκή αιτιολόγηση για τους περιορισμούς, δήλωσαν οι ομάδες.

Αδικαιολόγητος ο περιορισμός των αιτούντων άσυλο

Η απόφαση της 17ης Απριλίου του ΣτΕ ανέφερε ότι δεν υπήρχε νομική πρόβλεψη για την πολιτική περιορισμού και ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δυνάμει της ενωσιακής και της ελληνικής νομοθεσίας που να δικαιολογούν τον περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων των αιτούντων άσυλο. Διέταξε την ακύρωση της διοικητικής απόφασης που επιβάλλει περιορισμούς και επέτρεψε την ελεύθερη μετακίνηση των αιτούντων άσυλο που καταφθάνουν στα νησιά μετά τη δημοσίευση της απόφασης. Στην απόφαση επίσης τονίστηκε ότι η δυσανάλογη κατανομή των αιτούντων άσυλο έχει επιβαρύνει υπερβολικά τα νησιά. Ωστόσο, η απόφαση αφορά μόνο στις νέες αφίξεις.

Τo νομοσχέδιο συζητείται επί του παρόντος ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, και τις επόμενες εβδομάδες θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Μέσω του νομοσχεδίου επιδιώκεται η παροχή νομικής βάσης για την πολιτική γεωγραφικού περιορισμού. Πρόκειται να ενσωματώσει στην εγχώρια νομοθεσία την Οδηγία 2013/33 της ΕΕ, που θεσπίζει τα πρότυπα για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο. Ενώ το νομοσχέδιο θα μπορούσε να επιφέρει κάποιες βελτιώσεις στο ελληνικό σύστημα υποδοχής, η οδηγία επιτρέπει τον περιορισμό της μετακίνησης των αιτούντων άσυλο όταν η κυβέρνηση κρίνει ότι απαιτείται η ταχεία επεξεργασία και η αποτελεσματική παρακολούθηση των αιτήσεων ασύλου. Η ελληνική κυβέρνηση προφανώς πιστεύει ότι η νομοθεσία θα της δώσει ισχυρότερο νομικό έρεισμα για τη διατήρηση της πολιτικής περιορισμού.

Η καταχρηστική πολιτική γεωγραφικού περιορισμού θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της κυβέρνησης, περισσότεροι από 15.400 αιτούντες άσυλο βρίσκονται στα ελληνικά νησιά. Πολλοί ζουν σε συνθήκες συνωστισμού μέσα σε εξαθλιωμένα κέντρα υποδοχής και πολλοί πέρασαν τον χειμώνα σε θερινά αντίσκηνα ή ακόμα και έξω στην ύπαιθρο. Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η πολιτική περιορισμού είναι απαραίτητη ώστε η ίδια να είναι σε θέση να τηρήσει τη δέσμευσή της, δυνάμει τής από τον Μάρτιο του 2016 συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας για τη μετανάστευση, στο πλαίσιο της οποίας οι αιτούντες άσυλο πρέπει να επιστρέφονται στην Τουρκία για τη διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου τους, αν και στο κείμενο της Συμφωνίας δεν γίνεται μνεία σε τέτοιου είδους πολιτική.

Καμπάνια #OpenTheIslands

Κατόπιν αίτησης του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, μίας μη κυβερνητικής οργάνωσης που παρέχει νομική στήριξη σε αιτούντες άσυλο, το ΣτΕ επιλήφθηκε της υπόθεσης. Μη κυβερνητικές ομάδες ξεκίνησαν την εκστρατεία #OpenTheIslands τον Δεκέμβριο του 2017, ζητώντας από την Ελλάδα και τους εταίρους της ΕΕ να μετακινήσουν αιτούντες άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα και να βάλουν τέλος στην πολιτική γεωγραφικού περιορισμού.

Επιδιώκοντας να δικαιολογήσουν την πολιτική γεωγραφικού περιορισμού η ελληνική κυβέρνηση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι κυβερνήσεις στρέφουν το δάκτυλο στους αυξανόμενους αριθμούς των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που διασχίζουν το Αιγαίο, με ορισμένους από αυτούς να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους λόγω των πιο εντατικών συρράξεων στην Συρία. Ωστόσο, δεν τεκμαίρεται ότι η άρση της πολιτικής γεωγραφικού περιορισμού θα οδηγήσει στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων, όπως ισχυρίζονται η Ελλάδα και άλλοι, ειδικά δεδομένων των κλειστών, κατά κύριο λόγο, συνόρων στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων προς τη Δυτική Ευρώπη.

Είναι σαφές ότι οι ελληνικές αρχές δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, ενώ αυτοί παραμένουν στα νησιά, αναφέρουν οι οργανώσεις. Η πολιτική γεωγραφικού περιορισμού εγκλωβίζει τους ανθρώπους σε συνθήκες υποδεέστερες από τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ, παρακωλύοντας την πρόσβασή τους στις απαραίτητες υπηρεσίες, και τους στερεί την πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου, λόγω του συνωστισμού στα νησιά και της έλλειψης βασικών υπηρεσιών.

Η Ελλάδα οφείλει να σεβαστεί το κράτος δικαίου

Αντί να επαναφέρει την καταχρηστική πολιτική γεωγραφικού περιορισμού, η ελληνική κυβέρνηση θα όφειλε να σεβαστεί το κράτος δικαίου και να εκτελέσει άμεσα την απόφαση του ΣτΕ προκειμένου να επιτρέψει τη μετακίνηση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, δήλωσαν οι ομάδες.

Η κυβέρνηση οφείλει να σπεύσει να επεκτείνει την ασφαλή στέγαση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες στην ενδοχώρα, και να δημιουργήσει ένα σύστημα γρήγορης μετακίνησης ατόμων σε καταλύματα στην ηπειρωτική Ελλάδα, με πρόνοια για τις ανάγκες της σωματικής και της ψυχικής υγείας τους κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου τους. Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, και την αύξηση των διαθέσιμων ασφαλών και νόμιμων καναλιών εισόδου στην ΕΕ.

Ο γεωγραφικός περιορισμός αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά σε υποβαθμισμένες και άθλιες συνθήκες, που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας, δεν μπορεί να δικαιολογείται στον βωμό του ελέγχου της μετανάστευσης, δήλωσαν οι ομάδες.

Οργανώσεις που υπογράφουν το Δελτίο Τύπου:
– Advocates Abroad
– Διεθνής Αμνηστία
– AEDH (Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme)
– Κάριτας Ελλάς
– European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
– EuroMed Rights
– FIDH (International Federation for Human Rights)
– Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés)
– Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
– Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
– Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
– Human Rights Watch
– HumanRights360
– Jesuit Refugee Service
– Lesbos Legal Center
– Oxfam
– PRAKSIS
– Refugees International
– Refugee Rights Europe
– Solidarity Now
– Terre des Hommes

Greece: Government Defies Court on Asylum Seekers
Reinstates Containment Policy That Keeps People Trapped on Islands

The Greek government’s move on April 20, 2018, overturning a binding court ruling ordering it to end its abusive policy of trapping asylum seekers on Greece’s islands raises rule of law concerns, 21 human rights and humanitarian organizations said today.

Rather than carrying out the April 17 ruling by the Council of State, the country’s highest administrative court, the government issued an administrative decision reinstating the policy, known as the “containment policy.” It also introduced a bill on April 19 to clear the way to restore the policy in Greek law. Parliament members should oppose such changes and press the government to respect the ruling.

Parliament began discussing the draft law on April 24. But the government has preempted the debate on the bill, including the issue of the containment policy by reinstating it. On April 20, the new director of the asylum service reissued an administrative order setting down the reasons for the containment policy. Among grounds given to justify the restrictions imposed by the policy are the need to implement an EU-Turkey deal on migration and a broader public interest claim. But the decision goes against the Council of State ruling and Greece’s responsibilities under international, EU and Greek law, as it offers insufficient justification for the restrictions, the groups said.

Νo imperative reasons justifying the restrictions to the freedom of movement of asylum seekers

The Council of State’s April 17 ruling said that Greece’s containment policy had no legal basis and that there were no imperative reasons under EU and Greek law justifying the restrictions to the freedom of movement of asylum seekers. It ordered the annulment of the administrative decision imposing the restrictions and permitted the free movement of asylum seekers arriving on the islands following the ruling’s publication. The ruling also highlighted that the disproportionate distribution of asylum seekers has overburdened the islands. The ruling is limited, however, applying only to new arrivals.

The draft law is currently being discussed before the parliament’s Standing Committee for Public Administration, Public Order and Justice and will be debated by the full parliament in the coming weeks. The bill seeks to provide a legal basis for the containment policy. It would incorporate into domestic law EU Directive 2013/33, which sets standards for the reception of asylum seekers. While the draft bill would possibly bring some improvements to the Greek reception system, the directive allows restricting the movement of asylum seekers when the government considers it necessary for rapid processing and effective monitoring of claims. The Greek government presumably believes that the legislation would provide a stronger legal basis for maintaining the containment policy.

Greece’s abusive containment policy was put in place in March 2016, with the support of the European Union and its member states. By the latest government count, more than 15,400 asylum seekers are on the Greek islands. Many are living in crowded and filthy processing centers, and many spent the winter in lightweight tents or even sleeping outside on the ground. The Greek government contends that the containment policy is necessary to carry out its commitment under the March 2016 EU-Turkey migration deal, under which asylum seekers must be returned to Turkey to have their asylum claims processed there, although the text makes no reference to such a policy.

#OpenTheIslands Campaign

The case was brought before the Council of State by the Greek Council for Refugees, a non-governmental organization providing legal support to asylum seekers. Nongovernmental groups began a campaign to #OpenTheIslands in December 2017, calling on Greece and its EU partners to transfer asylum seekers to the mainland before winter and end the containment policy.

In seeking to justify the containment policy, the Greek government, EU institutions, and governments point to increasing numbers of migrants and asylum seekers crossing the Aegean Sea, some fleeing intensified conflict in Syria. Yet there is no evidence that lifting the containment policy would be a pull factor, as Greece and others claim, especially given the largely closed borders along the Western Balkan migration route into Western Europe.

It is evident that the Greek authorities cannot meet the basic needs and protect the rights of asylum seekers while they remain on the islands, the groups said. The containment policy traps people in conditions below EU minimum standards, impedes their access to necessary services, and denies them access to fair and efficient asylum procedures because of the overcrowding on the islands and the lack of basic services.

Greece should respect the rule of law

Rather than restoring its abusive containment policy, the Greek Government should respect the rule of law, immediately carry out the Council of State ruling by allowing asylum seekers to move to the mainland, and along with its EU partners ensure protection for all asylum seekers in Greece, the groups said.

The government should rapidly expand safe accommodation and access to services on the mainland and create a system to move people quickly to mainland accommodation that provides for their medical and mental health needs while their asylum application is processed. The EU should look at sharing responsibility across member states and increasing availability of more safe and legal channels into the EU.

Containing asylum seekers on the Greek islands in substandard and appalling conditions that violate their rights and Greece’s international obligations cannot be justified for migration control purposes, the groups said.

Organizations Signing the Statement:
-Advocates Abroad
-Amnesty International
-AEDH (Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme)
-Caritas Hellas
-European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
-EuroMed Rights
-FIDH (International Federation for Human Rights)
-Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés)
-Greek Council for Refugees
-Greek Forum of Refugees
-Greek Helsinki Monitor
-Human Rights Watch
-HumanRights360
-Jesuit Refugee Service
-Lesbos Legal Center
-Oxfam
-PRAKSIS
-Refugees International
-Refugee Rights Europe
-Solidarity Now
-Terre des Hommes

 

Διαβάστε ακόμη...