Προκηρύξεις
Νέα θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς
Νέα θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας αναζητά διερμηνέα – πολιτισμική διαμεσολαβήτρια Αραβικών ή και Φαρσί.

Η προκήρυξη αφορά μία γυναίκα πολιτισμική διαμεσολαβήτρια – διερμηνέα αραβικών ή/και φαρσί για το νησί της Λέσβου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μετάβαση» P.528-001/2018 – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, το αργότερο έως την Παρασκευή 20 Ιουλίου: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενες:

 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης «ΔΠΔ 07/2018 – Διερμηνέας/Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια – Πρόγραμμα Μετάβαση – Λέσβος».

 

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του κωδικού της θέσης «ΔΠΔ 07/2018 – Διερμηνέας/Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια – Πρόγραμμα Μετάβαση – Λέσβος».

 

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

 

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

 

Για να κατεβάσετε τη δήλωση συναίνεσης πατήστε εδώ

 

Διαβάστε ακόμη...