Προκηρύξεις
Υπεύθυνο του προγράμματος Αστικού Καταλύματος στη Θεσσαλονίκη αναζητά η Κάριτας Ελλάς
Υπεύθυνο του προγράμματος Αστικού Καταλύματος στη Θεσσαλονίκη αναζητά η Κάριτας Ελλάς
Θέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Προγράμματος» προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς. 

Πρόκειται για το έργο «Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος – Στέγαση Προσφύγων» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους, όπως περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη, έως την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, με τρεις τρόπους:

-Είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠ-ΠΡΟΓΡ 2/2018 – Υπεύθυνος Προγράμματος, Θεσσαλονίκη.
-Είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του κωδικού της θέσης ΥΠ-ΠΡΟΓΡ 2/2018 – Υπεύθυνος Προγράμματος, Θεσσαλονίκη.
-Είτε με επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης στην Αθήνα, στον 7ο όροφο.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Διαβάστε ακόμη...