Τα παιδιά ζωγραφίζουν το χώρο τους

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Ζωγράφοι σε Δράση για τα παιδιά», οργάνωσε μια εικαστική δράση.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας και υποστήριξης προσφύγων στον Νέο Κόσμο. Η παρέμβαση έκανε το χώρο για τους μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών και ενισχυτικής διδασκαλίας πιο φιλόξενο και ευχάριστο.

The children paint their class

The “Accommodation and Support for refugees in Neos Kosmos” Project of Caritas Hellas in cooperation with the voluntary group of “Painters In Action for Children” carried out a visual art workshop with the participation of the children.

That initiative contributed to create a friendly warm and welcome environment for the students attending the Greek and after school activities on premises.