Ανοιχτό Κάλεσμα για την Ανακούφιση των Πληγέντων από τις Πυρκαγιές της Αττικής

Ανοιχτό Κάλεσμα για την Ανακούφιση
των Πληγέντων από τις Πυρκαγιές της Αττικής

 

Η Κάριτας Ελλάς στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή άτομα και οικογένειες που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου στις περιοχές των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου, θα υλοποιήσει πρόγραμμα ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής, χρηματοδοτούμενο από το The  Coca-Cola Foundation σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το Πρόγραμμα αφορά 100 ευάλωτες πυρόπληκτες οικογένειες οι οποίες θα ενισχυθούν με το ποσό των 1500€.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά τα οποία πληρούν, ταυτοχρόνως, τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Η κύρια κατοικία τους υπέστη ολική ή μερική καταστροφή από τη φωτιά («κόκκινη» ή «κίτρινη» σήμανση κατ’ αντιστοιχία)
 2. Έχουν χαμηλό εισόδημα (ξεκινώντας ιεραρχικά από το χαμηλότερο εισόδημα)
 3. Ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (1) και έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά (2) όπως:
 • Άτομα με ψυχική ασθένεια
 • ΑΜΕΑ
 • Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας/χρόνιες παθήσεις
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Πολύτεκνες/τρίτεκνες οικογένειες
 • Οικογένειες με ανήλικα τέκνα
 • Πρόσφυγες και μετανάστες
 • Μοναχικοί υπερήλικες

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλους τους πληγέντες
 • Αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου (τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία της Κάριτας Ελλάς)
 • Αποδεικτικό έγγραφο για την πληγείσα κατοικία (μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.λπ.)
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) τελευταίου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών
 • Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας
 • Αντίγραφο δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Υπουργείο Υποδομών
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Παραμονής (και Κάρτας Αιτούντος Άσυλο)
 • Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης και IBAN ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία της Κάριτας Ελλάς)
 1. Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών (όπου απαιτείται)
 • Αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας των αιτούντων ή και προστατευομένων μελών (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση Ανεργίας των αιτούντων ή και των προστατευομένων μελών (όπου απαιτείται)
 • Αντίγραφο διαζευκτηρίου (για μονογονεϊκές οικογένειες) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση διάστασης (όπου απαιτείται)
 • Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς (όπου απαιτείται)

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία της Κάριτας Ελλάς, στο κτήριο διοίκησης του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (Λ. Μαραθώνος 1, Ν. Μάκρη), από Δευτέρα 10/12 έως 14/12 Παρασκευή,  ώρες 10.00 – 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν

να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία της Κάριτας Ελλάς

στα τηλέφωνα 2294091206 – 6909126361 – 69091263663

(Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» – Λ. Μαραθώνος 1, Ν. Μάκρη)