Ανοιχτά εργαστήρια προώθησης στην απασχόληση

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην πλατεία Βάθης, Ταρέλλα 3, ξεκινούν οι Ανοιχτές Ομάδες – Εργαστήρια Προώθησης στην Απασχόληση για τους εξυπηρετούμενους του Κέντρου που αναζητούν εργασία.

Τα εργαστήρια αυτά έχουν στόχο την πρόσβαση σε ανοιχτές θέσεις απασχόλησης, τη διευκόλυνση στην επικοινωνία τους με πιθανούς εργοδότες μέσω του διαδικτύου (Internet corner) και την προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Έναρξη Εργαστηρίων: Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και κάθε Παρασκευή 15:00 – 17:00.

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και η εγγραφή στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς, μπορούν να απευθυνθούν για την εγγραφή τους στην Κοινωνική Υπηρεσία καθημερινά 09:30 – 15:30.

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς – Ταρέλλα 3 πλατεία Βάθης – τηλ. 2105225659

Ανοιχτά Εργαστήρια Προώθησης στην Απασχόληση

Open Job Club Workshops starting in February

The Job Counseling Service at the Social Center of Caritas Hellas at the center of Athens (Vathis square, Tarela 3), launches in February the Open Job Club – Access to Employment Workshops, for those seeking for a job.

These workshops aim at providing access to job oppenings, facilitating communication with potential employers over the internet (Internet corner) and preparing for the personnel selection interview.

The Workshops begin on Friday 16 February 2018 and will take place every Friday 15:00 – 17:00

Participants to these workshops need to be able to communicate in Greek or English language and being registered at the Social Center.

Those interested to participate, that are not registered may address to the the Social Services, daily from 09:30 to 15:30 for their registration.

Caritas Hellas Social Spot, 3 Tarella str. Vathis Square – Tel. +302105225659