Απονομή πιστοποιήσεων ελληνικών, αγγλικών και υπολογιστών

Την απονομή των πιστοποιήσεων στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Κέντρου του Νέου Κόσμου, που παρακολούθησαν τα μαθήματα αγγλικών, ελληνικών και βασικών γνώσεων υπολογιστών μέσα στην τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (Σεπτέμβριος 2017- Ιούνιος 2018) πραγματοποίησε την Πέμπτη 28 Ιουνίου η Κάριτας Ελλάς.

Οι δάσκαλοι του Κοινωνικού Κέντρου, περήφανοι για τους μαθητές τους, γιόρτασαν τη λήξη των μαθημάτων σε ευχάριστο κλίμα και συνεχάρησαν όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που συμμετείχαν για τις προσπάθειες και την επιτυχία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών της σειράς μαθημάτων της αγγλικής γλώσσας δημιουργήθηκε καθ’ υπόδειξη του Βρετανικού Συμβουλίου.

Τα μαθήματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Κάριτας Γερμανίας.