«Διαπολιτισμικός διάλογος νέων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, νέοι και νέες εξυπηρετούμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη συναντήθηκαν με νέους εθελοντές της EKO Greece, μιας οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Αθήνα στο κομμάτι της οργάνωσης και υλοποίησης πολλών προγραμμάτων για την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες ήταν αφενός νέοι άνθρωποι των οποίων το αντικείμενο σπουδών ή ενασχόλησης σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και αφετέρου νέα, αντιστοίχως, άτομα που έχουν φτάσει στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο και έχουν βιώσει οι ίδιοι ή κοντινοί τους άνθρωποι κάποια εμπειρία παραβίασης ενός ή περισσοτέρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν με κάποια παιχνίδια γνωριμίας, ώστε να έρθουν πιο κοντά και να συζητήσουν με μεγαλύτερη άνεση προσωπικά τους βιώματα. Αμέσως μετά, οι φοιτητές άνοιξαν μια συζήτηση ευαισθητοποίησης και προβληματισμού γύρω από το τί καθιστά δικαίωμα, ποια έχουν χαρακτηριστεί ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες κατηγοριοποιήσεις υπάρχουν κτλ. Στη συνέχεια, τα άτομα που προέρχονται από διαφορετικές χώρες συζήτησαν με τους φοιτητές για εμπειρίες από τις χώρες τους: τι διαπιστώνουν ότι ισχύει εμπράκτως, τι μπορεί να μη γίνεται σεβαστό στην καθημερινή τους ζωή, πώς προστατεύεται κάποιος του οποίου παραβιάζονται δικαιώματα…

Η συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως καρποφόρα, καθώς η ευκαιρία αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε άτομα με διαφορετικές γνώσεις, βιώματα και απόψεις να συζητήσουν και να μάθουν περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα την ισχύουσα κατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως η Ελλάδα.

Η ημερίδα εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.