Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες

Η εργασιακή Σύμβουλος του Προγράμματος ΕΑ22/2018 «Ελληνική Προσφυγική/ Μεταναστευτική και Οικονομική Κρίση – Φάση Ανάκαμψης» της Κάριτας Ελλάς πραγματοποίησε στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου «Εκπαίδευση στις Εργασιακές Δεξιότητες» την Τετάρτη 30 Μαΐου για Αραβόφωνο τμήμα και την Παρασκευή 8 Ιουνίου για Φαρσόφωνο τμήμα.

Στη βιωματική εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 28 ωφελούμενοι, οι οποίοι προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας εκπαιδεύτηκαν στις Συνδυαστικές Εργασιακές Δεξιότητες  («Soft Skills»):

  • Επικοινωνία – Διαπολιτισμική Επικοινωνία
  • Προσαρμοστικότητα
  • Λήψη Απόφασης
  • Διαχείριση χρόνου – Συνέπεια
  • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Συνεργασία – Ομαδική εργασία
  • Διαχείριση άγχους
  • Δημιουργικότητα – Επιχειρηματικότητα
  • Κίνητρο – Εσωτερική Υποκίνηση

Oι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ψυχομετρικό τεστ το οποίο εξέταζε την επάρκειά τους σε κάθε δεξιότητα, με σκοπό να αξιολογήσουν ποιες είναι ωφέλιμο να ενισχύσουν και ποιες έχουν σε υψηλό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσουν με αυτοπεποίθηση τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπαίδευση κάνοντας ερωτήσεις και καταθέτοντας τις εμπειρίες τους.

Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν πώς να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες για την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή δεξιότητες, να λάβουν υποστήριξη για ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση εργασίας και να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας. Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έλαβαν πιστοποίηση από την Κάριτας Ελλάς.