Εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης στον τομέα της «Διαχείρισης Αποθήκης» στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου

Το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο διοργανώνει, για 2η φορά εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης στον τομέα της
«Διαχείρισης Αποθήκης», σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha PlanConsultants.

 

Το σεμινάριο θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες και θα πραγματοποιηθεί
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του
Κοινωνικού Κέντρου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 (Ρενέ Πυώ 2Α, Νέος
Κόσμος, 2130909940, neoskosmoscenter@caritas.gr),
για να ενημερωθούν στη συνέχεια λεπτομερώς από την Εργασιακή
Σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής
τους στο σεμινάριο.

Το σεμινάριο κατάρτισης εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανία