Ενημέρωση για την εκπαίδευση σε ασυνόδευτους ανήλικους στη Χίο

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον χώρο αναψυχής των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν στο safe area του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου.  Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασυνόδευτων ανηλίκων αναφορικά με τις δυνατότητες  για εγγραφή τους σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ομάδα Πεδίου του Διεθνούς Οργανισμού για την Μετανάστευση (Δ.Ο.Μ.) και η Κάριτας Ελλάς συνεισέφερε στην κάλυψη των απαραίτητων οργανωτικών δαπανών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (5) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (7) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ Α.Α (2)
<
>

 

Η δαπάνη για την οργάνωση της εκδήλωσης εντάσσεται στο  Πρόγραμμα «Διευκόλυνση Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας στη Χίο» και πιο συγκεκριμένα στα μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.