Ενημερωτικό σεμινάριο «Κοινωνικά Επιδόματα: Κριτήρια και Τρόποι Διεκδίκησης» στο Κέντρο της Κυψέλης

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, εξυπηρετούμενοι του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη  καθώς και εργαζόμενοι φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από προγράμματα κοινωνικής ένταξης συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο αφιερωμένο στα κοινωνικά επιδόματα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ο πληθυσμός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε μάλιστα σε νέα δεδομένα, στα οποία έχουν σημειωθεί αλλαγές κατά τους τελευταίους μήνες.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αναλύθηκαν από τον Οικονομικό Σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς τα διαφορετικά είδη κοινωνικών επιδομάτων, καθώς και η παροχή οικονομικών βοηθημάτων που σχετίζονται με την ανεργία. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν ορισμένες εκπτώσεις και ειδικές τιμολογήσεις προς τον ευάλωτο οικονομικά πληθυσμό σε αγαθά που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες αλλά και σε εισιτήρια για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τέλος επεξηγήθηκε η διαδικασία φορολόγησης στην Ελλάδα και το μη-φορολογούμενο εισόδημα, καθώς και το μειωμένο κόστος στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση για άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι με επιτυχία η ομάδα του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς αφουγκράζεται τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και καταφέρνει να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις εκάστοτε ανάγκες του.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.