Ενημερωτικό σεμινάριο «Κοινωνικά Επιδόματα: Κριτήρια και τρόποι διεκδίκησης» στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, εξυπηρετούμενοι του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο καθώς και εργαζόμενοι φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από προγράμματα κοινωνικής ένταξης συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο αφιερωμένο στα κοινωνικά επιδόματα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ο πληθυσμός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αναλύθηκαν από τον Οικονομικό Σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς τα διαφορετικά είδη κοινωνικών επιδομάτων, καθώς και η παροχή οικονομικών βοηθημάτων που σχετίζονται με την ανεργία. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν ορισμένες εκπτώσεις και ειδικές τιμολογήσεις προς τον ευάλωτο οικονομικά πληθυσμό σε αγαθά που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες αλλά και σε εισιτήρια για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τέλος επεξηγήθηκε η διαδικασία φορολόγησης στην Ελλάδα και το μη-φορολογούμενο εισόδημα, καθώς και το μειωμένο κόστος στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση για άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα.

Το σεμινάριο  εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας