Εργαστήρια αναζήσης Εργασίας “Job Clubs” το Νοέμβριο

Εργαστήρια αναζήτησης Εργασίας “Job Clubs το Νοέμβριο
στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη

Τις τρεις πρώτες Παρασκευές του Νοεμβρίου 2019, στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, από τις 12.00 έως τις 14.30, θα πραγματοποιούνται ομαδικά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας, “Job Clubs”, με σκοπό αφενός την παρουσίαση και παροχή των απαραίτητων εργαλείων διερεύνησης αγγελιών για εργασία (η/υ, εφημερίδες κ.ά.), και αφετέρου την επίβλεψη και συμβολή της Εργασιακής Συμβούλου της Κάριτας Ελλάς κατά τη διαδικασία αυτή.

Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2019:

  • 08/11: Πρακτική εξάσκηση – αναζήτηση αγγελιών / αποστολή αιτήσεων για δουλειά
  • 15/11: Πρακτική εξάσκηση – αναζήτηση αγγελιών / αποστολή αιτήσεων για δουλειά

 

*Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια απαιτείται προηγούμενη συνεδρία με την εργασιακή σύμβουλο του Κοινωνικού Κέντρου (Φωκίωνος Νέγρη 42, τηλ. 210 5225659)

** Τα εργαστήρια θα γίνουν στα αγγλικά. Μπορεί να παρέχεται διερμηνεία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Κοινωνικού Κέντρου