Γιορτή για τη λήξη των μαθημάτων κομμωτικής στη Θεσσαλονίκη

Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη διοργάνωσαν γιορτή, στο τέλος της εκπαίδευσής τους στο Τμήμα της Κομμωτικής.

ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκη

Μαγείρεψαν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά από την πατρίδα τους τα οποία και μας πρόσφεραν για να ευχαριστήσουν την Κάριτας Ελλάς και το «ΙΕΚ Ακμή» για την εκπαίδευσή τους ως κομμωτές και κομμώτριες.

Όπως ανέφερε η εκπαιδεύτρια Δανάη Αντωνοπούλου, όλοι οι συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, επέδειξαν επιμέλεια, προσοχή, διάθεση για συνεργασία αλλά και ομαδικότητα καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Επιπλέον, επισήμανε ότι η επιλογή των εκπαιδευομένων στο Τμήμα της Κομμωτικής ήταν εξαιρετική διότι ότι οι περισσότεροι έχουν ξεχωριστές δεξιότητες και πολύ άνετα μπορούν να βρουν μία εργασία ως κομμωτές και κομμώτριες.

Όλοι οι εργαζόμενοι στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς ευχαριστούν τους εκπαιδευόμενους για τη γιορτή και εύχονται το τέλος της εκπαίδευσης να είναι, για όλους και όλες, η αρχή μιας νέας επαγγελματικής ζωής.

ΙΕΚ Ακμή Θεσσαλονίκη

Celebration in Thessaloniki

The beneficiaries of the Social Center of Caritas Hellas in Thessaloniki prepared a surprise party to celebrate the end of their vocational training in Hairdressing. They cooked traditional foods and sweets to thank Caritas Hellas and «ΙΕΚ Ακμή».

As mentioned Mrs. Danae Antonopoulou the trainer, all the participants (men and women) showed a great interest. She has highlighted their diligence, attention, cooperation and teamwork during the training. Moreover, she added that all refugees who have been evaluated and chosen for this training can find a job as hairdressers because they have acquired special skills in hairdressing and hairstyle.

From the part of Caritas Hellas, all employees of the Social Center would thank the refugees – trainees for the celebration. We wish them all the best and this day (end of education) to be the beginning of a new professional life.