Γυμναστήριο για τους ωφελούμενους της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη

Δεκατέσσερις άντρες και γυναίκες, ωφελούμενοι του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούν να επισκέπτονται το δημοτικό γυμναστήριο του Δήμου Παύλου Μελά οποιαδήποτε στιγμή κατά τις ώρες λειτουργίας του και να αθλούνται στην αίθουσα με τα όργανα, στα βάρη, αλλά και να συμμετέχουν στα ομαδικά προγράμματα που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Στο γυμναστήριο υπάρχει μόνιμη παρουσία γυμναστών οι οποίοι θα επιμελούνται της εκγύμνασης των ανθρώπων και θα προτείνουν τις κατάλληλες ασκήσεις. Στα ομαδικά τμήματα οι ωφελούμενοι με τις οδηγίες των γυμναστών θα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής και άλλων ειδών εκγύμνασης.

Μετά από την αυξημένη ζήτηση των εξυπηρετούμενων για δραστηριότητες άθλησης το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς έρχεται να ικανοποιήσει ακόμα μία επιθυμία των ανθρώπων για δραστηριότητα που θα τους βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη και θα ωφελήσει την ποιότητα ζωής τους. Ήδη μετά τους πρώτους 14 ανθρώπους αρκετοί επιπλέον έχουν εκφράσει την επιθυμία να εγγραφούν στο γυμναστήριο και ήδη η Κάριτας Ελλάς ετοιμάζεται να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το πρόγραμμα E.A. (Emergency Appeal) της Κάριτας Ελλάς το οποίο παρέχει τη χρηματοδότηση.

The Social Center of Caritas Hellas in Thessaloniki is starting to provide training to its beneficiaries. The action is implemented in co-operation with the E.A. (Emergency Appeal) by Caritas Hellas, which provides funding.

Specifically, 14 men and women will be able to visit the municipal gymnasium of the Pavlos Melas Municipality anytime during their open hours and to exercise in the gym with the instruments, to the weights and to participate in the group programs that take place every day.

In the gym there is a permanent presence of gymnasts who will care for the fitness of the men and will suggest the appropriate exercises. In groups, the beneficiaries of the exercises will be able to participate in aerobics and other types of programs.

Following the increased demand for sporting activities, the Social Center of Caritas Hellas in Thessaloniki is s satisfying a people’s desire for activity that will help them in social integration and benefit their quality of life. Already after the first 14 people, several more have expressed the desire to join the gym and already Caritas Hellas is preparing to increase the number of participants.