Ημερολόγιο 2018 από το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη

Όμορφες ζωγραφιές, οι οποίες γεννήθηκαν από την ομάδα σχεδίου του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, συντέλεσαν πηγή έμπνευσης για το ημερολόγιο. Συνολικά, 42 έργα και ιδιαίτερα γραπτά μηνύματα των προσφύγων καλλιτεχνών, ανδρών και γυναικών, από Συρία, Παλαιστίνη, Μαρόκο Αλγερία και Αφγανιστάν, συγκεντρώθηκαν και εναλλάσσονται ανάμεσα στις εβδομάδες του 2018.

Το ημερολόγιο δημιουργήθηκε στην ελληνική γλώσσα για να τονώσει και να ενισχύσει την προσπάθεια των προσφύγων που μαθαίνουν ελληνικά.

The Social Center of Caritas Hellas in Thessaloniki has its own Diary for 2018.
Refugees’ beautiful designs were the inspiration of this Diary. The Diary includes 42 designs and a lot of texts from refugees -men and women- from Syria, Palestine, Morocco Algeria and Afghanistan. The diary was created in Greek to stimulate and strengthen the effort of refugees who learn the Greek language.