Το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς επισκέπτεται το Eλληνικό Παιδικό Μουσείο

Είκοσι δύο παιδιά από το Αφγανιστάν, τη Συρία, την Αίγυπτο και το Ιράκ, μαζί με τους γονείς τους και τις δασκάλες του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στην πλ. Βάθης (Ταρέλλα 3, Aθήνα) όπου παρακολουθούν μαθήματα υποστηρικτικής διδασκαλίας, επισκέφτηκαν το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στην καινούργια του στέγη στο Ωδείο Αθηνών.

Το Παιδικό Μουσείο είναι ένα μουσείο ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα εκθέματα του Μουσείου είναι μελετημένα από ειδικούς επιστήμονες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την αυτονομία.

Τα παιδιά έπαιξαν, δημιούργησαν, συνεργάστηκαν, παρατήρησαν, πειραματίστηκαν και διασκέδασαν σε έναν φιλόξενο και ασφαλή χώρο που αποτελεί το Παιδικό Μουσείο.

Στόχος μας στην Κάριτας Ελλάς, είναι να δίνουμε στα παιδιά συνεχώς καινούργια ερεθίσματα καθώς και την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους γονείς τους, συμβάλλοντας διακριτικά στην ανάπτυξή τους και στην ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική Κοινωνία.

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Παιδικού Μουσείου για τη θερμή τους φιλοξενία και για τη συμβολή τους σε αυτή μας την προσπάθεια.

Κοινωνικό Κέντρο Κάριτας Ελλάς, Ταρέλλα 3 Αθήνα, τηλ. 210-5225659
Πρόγραμμα: Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και μέριμνας σε ευάλωτους πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες.

 

The Social Spot of Caritas Hellas visits the Hellenic Children’s Museum

Twenty-two children from Afghanistan, Syria, Egypt and Iraq, along with their parents and the teachers of the Social Center of Caritas Hellas at Vathi square (3, Tarella str Athens), where they attend Greek language support classes, visited the Children’s Museum.

The Children’s Museum is a museum specially designed to serve the needs and abilities of children, parents and teachers who contribute to their development. The educational programs and exhibits of the Museum are studied by specialists and contribute to the development of the child, encouraging critical thinking, initiative, creativity and autonomy.

The children played, created, collaborated, observed, experimented, and enjoyed themselves at a welcoming and safe space that is the Children’s Museum.

Our goal in Caritas Hellas, is to give the children constantly new incentives as well as the opportunity to interact with their parents, contributing discreetly to their development and integration into Greek society.
We warmly thank the Children’s Museum’s staff for their warm hospitality and for contributing to our efforts.

Caritas Hellas Social Spot, Tarella 3 Αthens, Tel. 210-5225659
Project: Social Services and Livelihood support to Vulnerable Refugees, migrants and Greeks